Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Wemmel

Label behaald in 2022

“Het label bracht onze verschillende diensten samen en gaf richting aan het brede lokale jeugdbeleid waar elk van deze diensten vanuit hun expertise aan bijdragen” (Raf De Visscher, schepen van jeugd)

Wat was voor Wemmel de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Rudi Seghers, adjunct algemeen directeur: “Wemmel heeft door zijn ligging naast Brussel een aantal grootstedelijke kenmerken: superdiversiteit, hogere armoedecijfers, een hoog aantal verhuisbewegingen, een toename van het aantal jonge gezinnen. Het feit dat Wemmel een faciliteitengemeente is, maakt de bestuurlijke context extra uitdagend. In het verleden was er slechts beperkte aandacht voor de jeugd in het algemeen. Bij de nieuwe meerjarenplanning 2020-2025 was het dus belangrijk te zorgen voor een sterke basis voor de uitrol van het lokaal jeugdbeleid. Het label heeft haar nut en meerwaarde zowel in de internationale - als nationale context reeds bewezen. Ons lokaal jeugdbeleid kreeg dankzij de wil en goesting van onze diensten en dankzij het traject naar het label een goede basis waarop komende jaren verder kan gebouwd worden.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Raf De Visscher, schepen van jeugd: “Het label bracht onze verschillende diensten samen en gaf richting aan het brede lokale jeugdbeleid waar elk van deze diensten vanuit hun expertise aan bijdragen. Het resultaat is een strategisch actieplan dat overheen de verschillende legislaturen gaat en fungeert als houvast. Het label creëert een intern draagvlak dat tot uitdaging heeft om het naar de inwoners en naar de doelgroep over te brengen.”

"Het resultaat is een strategisch actieplan dat overheen de verschillende legislaturen gaat en fungeert als houvast."

Waar zijn jullie het meest trots op?

Eva Helpers, deskundige jeugd: “Op zeer korte termijn, lees 1,5 maand, werd het belevingsonderzoek afgenomen zodat we op tijd de deadline voor het indienen van het label zouden halen. Dit was een zeer intensieve periode waarbij we aan de hand van verschillende methodieken toch zo'n 1.200 kinderen en jongeren bereikten, wat ongeveer 1/4 van onze jonge populatie is.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Valérie Coppy, sociale dienst – coördinator projecten kinderarmoede en integratie – Huis van het Kind: “Wemmel kent verschillende grootstedelijke uitdagingen. Deze uitdagingen zijn gekend bij de diensten maar er moet steeds afgewogen worden welke prioriteit gegeven wordt en of hiervoor voldoende mankracht en middelen tegenover gesteld worden. Wat betreft het kindvriendelijk beleid is werken aan de brede jeugdreflex onze grootste uitdaging. Daarmee wordt werken aan een breed intern en extern draagvlak bedoeld. Cruciaal hierin is de betrokkenheid en uitwisseling met onze scholen. Toch zijn we ervan overtuigd dat we in ons enthousiasme andere kunnen warm maken voor het kindvriendelijk verhaal.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.

Eva Helpers, deskundige jeugd: “Aangezien het lokaal jeugdbeleid nog in zijn kinderschoenen staat, zijn we blij met de vooruitgang die we tot nu toe hebben geboekt. In vergelijking met het begin van de legislatuur is er nu regelmatige uitwisseling met verschillende medewerkers die zich ergens in hun werking bekommeren rond jeugd. Dit werpt zijn vruchten af. Een concreet praktijkvoorbeeld is de realisatie van de mobiele skate-attributen. Uit de verschillende bevragingen bleek dat er nood was aan een skatepark voor kinderen en jongeren. Twee zomervakanties op rij werd gebruik gemaakt van een pop-up skatepark dat door jong en oud werd geapprecieerd. Als gevolg hiervan gingen we een participatietraject aan met verschillende lokale skaters. Verschillende leveranciers werden aangeschreven en de ontwerpen werden voorgelegd aan het doelpubliek. Deze maand zal het skatepark nog geplaatst worden.”