Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Herenthout

Label behaald in 2022

“Je leert de jongste inwoners op een andere manier kennen, niet enkel als consument van je aanbod, maar als een volwaardige stem.” (Clara Cambré, deskundige jeugd)

Wat was voor Herenthout de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Julie van Orshaegen, voormalig deskundige jeugd, huidig deskundige cultuur & toerisme: “In 2016 behaalde Herenthout als pilootgemeente reeds een eerste keer het label Kindvriendelijk Steden & Gemeenten. We hadden al enkele projecten op poten gezet, maar deze waren nog niet ingebed in een structureel beleid. Vandaar dat we onze titel als Kindvriendelijke Gemeente na die eerste periode ook niet verlengd hebben. Voor die inbedding wilden we deze keer wél echt gaan: een breed gedragen beleid waarin kinderen als topprioriteit gezien worden en waar iedereen mee aan sleutelt.

In onze gemeente liggen kinderen ons nauw aan het hart, elke medewerker weet dat kinderen niet enkel de toekomst zijn, ze zijn ook ‘het hier en nu’ en daar moeten we NU op inzetten. We wilden onze gemeente nog leefbaarder maken voor kinderen en jongeren, en dit kunnen we enkel doen door SAMEN met hen na te denken over hun leefwereld.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Clara Cambré, deskundige jeugd: “Voor mij persoonlijk zijn er diverse redenen waarom het traject naar het label een enorme meerwaarde kan zijn voor een gemeente. Ten eerste hebben wij uit ons traject heel veel dingen geleerd over onze eigen gemeente. Zo kwamen we enerzijds belangrijke info te weten over de demografie van onze gemeente. Bijna 20% van onze inwoners zijn jongeren. En oké, ze zijn misschien in de minderheid tegenover de volwassenen en senioren in onze gemeente, maar een luide stem, die hebben ze zeker! Zo gingen we tijdens het belevingsonderzoek écht op zoek naar de gedachten, ervaringen en gevoelens van kinderen en jongeren, ook dit was voor ons een nieuwe en leerrijke ervaring. Je leert de jongste inwoners op een andere manier kennen, niet enkel als consument van je aanbod, maar als een volwaardige stem.

Een andere reden waarom het streven naar het label in mijn ogen zo waardevol is, is dat we hebben gemerkt hoe nauw kinderen aan het hart liggen bij al onze departementen. Iedereen heeft vanuit zijn eigen expertise enorm hard zijn best gedaan om zijn steentje bij te dragen om het label binnen te halen. De banden die tijdens het traject zijn gevormd, zijn zeker en vast van een duurzame aard en zullen in de toekomst samenwerkingen zeker vergemakkelijken.”

“Het is mooi dat Kindvriendelijke Gemeente een hefboom is geweest voor een nog betere interne werking binnen ons lokaal bestuur.” (Liesbeth Lambaerts, algemeen directeur)


Waar zijn jullie het meest trots op?

Liesbeth Lambaerts, algemeen directeur: “Ik ben het meest trots op de afgelegde weg en de samenwerkingen die hierdoor tot stand gekomen zijn over departementen heen. Collega’s hebben elkaars werking en elkaars sterktes leren kennen. Het is mooi dat Kindvriendelijke Gemeente een hefboom is geweest voor een nog betere interne werking binnen ons lokaal bestuur.

Daarnaast is ook het beleid gedurende het ganse traject betrokken partij geweest en hebben zij hun steentje bijgedragen, dat maakt ook dat de besluitvorming vlot verliep.

Ten slotte wil ik ook de Herenthoutse jongeren een pluim geven. Zij hebben zich ingezet gedurende dit traject en zetten nu ook hun schouders onder de verschillende acties die uitgerold worden. Het is fijn dat we samen aan de slag gaan.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Michelle Engels, deskundige communicatie: “Sinds 2021 is gemeente Herenthout ingestapt in een participatietraject in samenwerking met Avansa Kempen vzw. Het doel van dit traject is om alle burgers meer te betrekken bij het gemeentebeleid. We willen de nodige goesting kunnen doen opflakkeren om samen te bouwen aan een sterk en veerkrachtig Herenthout. Zo kunnen we een participatiebeleid uittekenen voor de gemeente, met participatieprojecten voor verschillende doelgroepen over de verschillende beleidsdomeinen zoals mobiliteit, welzijn & openbare ruimte. De bedoeling is om dergelijke participatieprojecten ook voor kinderen en jongeren op te starten. We zijn er ons van bewust dat we momenteel nog in de beginfase staan van een participatiebeleid met kinderen en jongeren, maar we werken er volop aan om ons de cultuur van participatie en eigen te maken.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Clara Cambré, deskundige jeugd: “In de herfstvakantie van 2021 werd er in onze gemeente een ‘Gangmakers & Koplopers’ kampje georganiseerd. Kinderen gingen hierbij samen met begeleiding op pad doorheen het dorp om samen te bekijken hoe ons dorp kindvriendelijker gemaakt kan worden op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Ze onderzochten de bijzondere plekken in het centrum, en stonden stil bij hoe ze daarnaartoe gaan. Te voet? Met de fiets? Alleen of met vrienden? Welke wegen gebruiken ze en welke wegen mijden ze? En vooral: wat kunnen trage wegen voor hen betekenen?

Samen deden ze vier workshops op kindermaat, die we stapstenen noemen. Elke stapsteen was opgebouwd rond een tocht die de kinderen zelf uitstippelden, stapten én documenteren met tekeningen, foto’s en verslagjes. Zo werden gevaarlijke oversteekpunten in kaart gebracht, werden er alternatieve routes gemaakt en werd op zoek gegaan naar trage wegen. Uiteindelijk werden er aanbevelingen opgesteld en die werden op de laatste dag van het kampje rechtstreeks naar de burgemeester en schepenen gecommuniceerd, zij werden namelijk door de kinderen mee op stap genomen door het dorp om hen te vertellen wat er goed is en wat beter kan.”