Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Oudsbergen

"Van alle labels die je kan behalen is het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ het meest waardevolle. Het laat zien dat je als gemeente waarde hecht aan de mening van kinderen en jongeren en dat je die in het hele beleid wil doortrekken."

Label ontvangen in 2020

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Lode Ceyssens, burgemeester: “Van alle labels die je kan behalen is het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ het meest waardevolle. Het laat zien dat je als gemeente waarde hecht aan de mening van kinderen en jongeren en dat je die in het hele beleid wil doortrekken. De jury die het label uitreikt gaat ook niet over één nacht ijs om een stad of gemeente het label toe te kennen. Je moet als gemeentebestuur laten zien dat je er alles aan doet om het label te verdienen en het te kunnen behouden in de toekomst.”

Marco Goossens, schepen voor kinderen en jongeren: “Meeuwen-Gruitrode had het label Kindvriendelijke Gemeente al behaald in 2014, maar ook mijn collega-schepen van jeugd uit Opglabbeek, Ilse Wevers, dacht al een tijdje na over het label voor Opglabbeek. Toen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek beslisten om te fusioneren, was het voor ons een evidentie dat ook de nieuwe gemeente zich zou inzetten om het label te behalen. We wilden vanaf het prille begin van de nieuwe gemeente laten zien dat we kinderen en jongeren serieus nemen, dat we er willen zijn voor hen. Het label maakt duidelijk dat we kinderen en jongeren niet in een hokje willen steken, dat het niet enkel ‘de jeugddienst’ is die zich bezig houdt met het jeugdbeleid. We willen dat al onze medewerkers op de hoogte zijn over het jeugdbeleid en het mee helpen uitdragen. De uitgangspunten voor een kindvriendelijk beleid zijn voor ons dus zeer belangrijk. We zijn er rotsvast van overtuigd dat ‘een kindvriendelijk beleid, zorgt voor een mensvriendelijk beleid’.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Guy Bodeux, Algemeen directeur: “Het label brengt een bepaalde positieve dynamiek naar boven in de organisatie. Het zorgt ervoor dat medewerkers uit verschillende diensten ‘uit hun kot’ moeten komen om samen te werken aan hetzelfde project. Zo leren ze elkaar op een andere manier beter kennen. Het draagt dus ongetwijfeld bij tot een groter samenhorigheidsgevoel bij het personeel.”

Yves Janssen, coördinator kindvriendelijke gemeente: “Het draagt ertoe bij dat je minder in hokjes gaat denken. Kinderen en jongeren zijn een doelgroep die je niet zomaar vanuit één dienst kan benaderen. Het label is een middel om te werken aan een brede ‘jeugdreflex’ binnen het gemeentebestuur en om zoveel mogelijk mensen hierin mee te nemen. Dat kan de kinderen en jongeren van je gemeente alleen maar ten goede komen.”

"Het label is een middel om te werken aan een brede ‘jeugdreflex’ binnen het gemeentebestuur en om zoveel mogelijk mensen hierin mee te nemen. Dat kan de kinderen en jongeren van je gemeente alleen maar ten goede komen.”

Waar zijn jullie het meest trots op? 

Marco Goossens, schepen voor kinderen en jongeren: “We zijn er uiteraard trots op dat we als nieuwe (fusie)gemeente onmiddellijk het label hebben kunnen behalen. Dit toont aan dat er vanuit het politiek bestuur van de twee voormalige gemeentes, maar ook vanuit de medewerkers, een grote bereidheid en veel goesting was om samen te werken aan dit project. Aan het begin van ons traject hebben we zonder problemen een ‘team kindvriendelijkheid’ van 15 personeelsleden, uit beide voormalige gemeentes, kunnen samenstellen om het hele traject op te volgen. Het was fijn om te zien dat veel mensen hier samen aan wilden meewerken. Dat heeft geleid tot een stevige strategie met doelstellingen en acties waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Onze strategie werd zelfs met unanimiteit van stemmen goedgekeurd door de gemeenteraad. We zijn goed begonnen en we kijken met vertrouwen naar de toekomst.”

Hanne Schrooten, schepen van communicatie en participatie: “Communicatie en participatie zijn zeer belangrijk voor onze gemeente, maar zeker ook voor ons kindvriendelijk verhaal. We zijn er trots op dat we een stevige dienst communicatie en participatie hebben uitgebouwd. De vier medewerkers van deze dienst zetten hun expertise maar al te graag in om mee te werken aan een kindvriendelijk Oudsbergen door naar kinderen en jongeren te communiceren op hun maat en hun mening te bevragen bij diverse projecten. De gedrevenheid van deze dienst is ook in dit verhaal een plezier om te zien.”

"Het was fijn om te zien dat veel mensen hier samen aan wilden meewerken. Dat heeft geleid tot een stevige strategie met doelstellingen en acties waarmee we de komende jaren aan de slag gaan."

Waar willen jullie zelf nog aan werken? 

Jakke Neyens, lid van de jeugdraad: Net zoals in veel andere steden en gemeenten bestaat onze jeugdraad uit afgevaardigden van de lokale jeugdverenigingen. Bijna iedereen zit er in naam van zijn of haar vereniging. Daardoor praten we vaak over het verenigingsleven. Dat is een waardevolle gelegenheid om elkaar, als leden van de verschillende jeugdverenigingen, te ontmoeten, maar het gaat tegelijkertijd voorbij aan het doel van de jeugdraad: het gemeentebestuur adviseren over allerlei zaken die kinderen en jongeren aanbelangen en het gevoerde beleid onder de loep durven nemen. Dat doel willen we opnieuw op de voorgrond plaatsen. Leden van de jeugdraad moeten naar buiten treden en in gesprek gaan met kinderen en jongeren om zo hun stem ook echt te horen en te kunnen verspreiden. De gemeente heeft in haar strategie een actie opgenomen om de jeugdraad te hervormen en daar wil ik graag een voortrekkersrol in opnemen.”

Kurt Plessers, schepen van sociale zaken: Het mentaal welbevinden van onze burgers is voor ons zeer belangrijk. We zetten al lang in op preventieve acties zoals het MEGA-project voor leerlingen van het zesde leerjaar. Tijdens het traject om het label te behalen, voerden we een belevingsonderzoek uit bij de kinderen en jongeren in Oudsbergen. In dat onderzoek vertelden tieners het volgende over pesten: “Het is ook moeilijk om jongeren hiertegen te beschermen. De acties die vandaag gebeuren, werken niet. Acties van school (bv.: ‘je mag niet pesten, want dat is niet lief’) hebben volgens mij niet het beoogde effect” en “Toen ik gepest werd in de kleuterschool, heb ik daar met niemand over gebabbeld. Mijn ouders weten dat vandaag nog altijd niet”. Aan zo’n uitspraken merk je dat de huidige preventieve acties rond welbevinden het verschil niet zullen maken. We moeten er dus doordachter mee aan de slag gaan en veel steviger op inzetten op een actief beleid rond mentale gezondheid bij kinderen en jongeren.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk - Kindvriendelijke begraafplaats

Kinderen hebben een heel eigen manier om met afscheid en verlies om te gaan. Als kindvriendelijke gemeente vinden we het belangrijk om ook met hun beleving rekening te houden. Daarom hebben we op de begraafplaats van deelgemeente Gruitrode enkele elementen geplaatst die kinderen helpen bij het uiten en onder woorden brengen van hun gevoelens.
Het idee ontstond in 2017 en vond veel bijval bij professionals, zoals therapeuten die dagdagelijks met rouwende kinderen werken. Samen met een docente en enkele studenten creatieve therapie aan Hogeschool PXL dachten we een concept uit. We vertrokken vanuit de theorie rond rouwverwerking en gaven er een creatieve twist aan.
Kinderen in rouw gaan door een rollercoaster aan emoties. Ze willen begrijpen, maar moeten ook ruimte krijgen om af te rekenen met hun gevoelens. Wat die gevoelens ook zijn: vreugde, verdriet, angst, boosheid… De elementen helpen hen hierbij.
Voor kinderen is ‘spelen’ een belangrijke vorm van communicatie. Daarom hebben de elementen een speels karakter. Het zijn echter geen speeltuigen. Een begraafplaats blijft eerst en vooral een serene plek waar iedereen in alle rust moet kunnen vertoeven.
Meer info vind je hier.

© Gemeente Oudsbergen