Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Strategische keuzes voorbereiden

Een omgevingsanalyse bekeken vanuit de bril van kinderen en jongeren

Het proces dat een lokaal bestuur aflegt in voorbereiding van een lokale strategie kindvriendelijkheid is in essentie een analyse van de omgeving, bekeken vanuit de bril van kinderen en jongeren. Een omgevingsanalyse brengt het huidige beleid in beeld en bekijkt dat kritisch vanuit een aantal oogpunten: waarop moet de stad of gemeente in de toekomst meer inzetten? Hoe kan het efficiënter en effectiever? Wat is de visie achter het beleid? En hier essentieel: hoe het beleid meer afstemmen op de leefwereld van kinderen en jongeren?

Beleid in beeld brengen doe je met cijfers en mensen

En omdat die leefwereld zo breed is en kruispunten heeft met zoveel beleidsdomeinen, is de screening van die beleidsdomeinen op hun kind- en jeugdvriendelijkheid de eerste stap. De bevindingen van mensen maken een verhaal van de cijfers.