Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Erkenning door een label

Het label erkent wie werkt aan kindvriendelijkheid

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. De doelgroep van dit verdrag zijn kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Een kindvriendelijke stad of gemeente:

  • Heeft een breed draagvlak om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid;
  • Zet de participatie van kinderen en jongeren centraal;

  • Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;

  • Gaat in interactie met andere belanghebbenden;
  • Zorgt voor een strategische verankering van haar keuze voor een kindvriendelijk beleid. 

Portfolio

In een portfolio toont een stad of gemeente aan dat ze aan al deze voorwaarden voldoet. Een jury die bestaat uit deskundigen op vlak van (lokaal) jeugd- en kinderrechtenbeleid, beoordeelt het porfolio. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat voor zes jaar geldig. 

Verlengen van het label

Na 6 jaar kan een stad of gemeente met het label ervoor kiezen haar label te verlengen. Dat doet ze aan de hand van het invullen van een 'kompas' en het organiseren van een visitatiebezoek voor de jury. Basis voor deze procedure zijn de 6 bouwstenen van een kindvriendelijke stad of gemeente, zoals beschreven in het 'Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente' (Reynaert en Van Ceulebroeck, 2018).

Uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten 

De labels werden uitgereikt op 21 oktober 2014, 6 november 2016 en 17 juni 2018.

In juni 2020 kunnen steden en gemeenten opnieuw een portfolio indienen. Het label wordt uitgereikt in het najaar van 2020. Weet dat het doorlopen van een traject zoals beschreven in de tookit, zowel onder begeleiding van Bataljong als op eigen kracht, ongeveer anderhalf jaar vergt.