Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Disclaimer

Disclaimer

Aan deze website is hard gewerkt door verschillende mensen. Desondanks kan de website foute informatie bevatten (door onvolledig of onjuist bronmateriaal of door menselijke fouten). De makers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud/mogelijke fouten op deze site. De input van de bezoekers op deze site is volledig in hun eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Bataljong behoudt zich het recht om niet-relevante informatie te verwijderen of aan te passen.


Privacy

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 kunnen de organisaties of medewerkers ten allen tijde hun gegevens inkijken en eventueel wijzigen.
Bataljong zal de adresgegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie.


Copyright

je mag de informatie op deze website actief gebruiken. Wil je echter teksten, foto's of logo's overnemen in publicaties vragen we om een correcte bronvermelding te plaaten.
De gegevens op deze site kunnen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
Mochten er op deze site teksten staan die ons volgens jou niet toebehoren, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.
Meer informatie op info@bataljong.be of 03 740 76 44


Contact

Bataljong vzw
Ossenmarkt 3, 2000 Antwerpen
T 03 740 76 44