Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Begeleiding

Voor elke stap in het traject kun je beroep doen op begeleiding

Bataljong is een ledenorganisatie van lokale besturen. Bataljong verbindt en inspireert voorvechters van sterk beleid voor jonge inwoners. Vanuit deze rol beschikken we over inzicht en competenties in het begeleiden van lokale besturen. Ook in jouw traject rond kindvriendelijkheid kunnen we u ondersteunen en begeleiden. We doen dit aan de hand van de toolkit kindvriendelijke steden en gemeenten, ontwikkeld door Bataljong. Indien u dat wenst, maken we een voorstel op maat van uw stad of gemeente.

Bataljong benadert begeleiding vanuit een emancipatorische visie: steden en gemeenten helpen om een zo groot mogelijk deel van het proces zelf te kunnen dragen. In de praktijk beschikken niet alle lokale besturen over dezelfde competenties, middelen en tijd om dergelijk proces te voeren. Vanuit die lokale analyse - wat kan je zelf dragen - vullen we samen de begeleiding in.

Wie het traject naar een lokale strategie kindvriendelijkhkeid wil afleggen en daarvoor wil instappen in de begeleiding, krijgt een basisvorming aangeboden met volgende onderdelen: 

  • Visie over kindvriendelijkheid
  • Verwachtingen rond het label en timing
  • Toolkit stappenplan voorstellen
  • Inschatting maken van de lokale competenties
  • Voorstel voor begeleiding bespreken

De uiteindelijke begeleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen. Bijvoorbeeld:

  • Procesbegeleiding waarbij Bataljong intensief het project mee opvolgt;
  • Coaching van een aantal medewerkers voor specifieke onderdelen uit de toolkit, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een data-analyse, het begeleiden van focusgroepen, het samenstellen van een steekproef van kinderen en jongeren voor het belevingsonderzoek, het opvolgen en ontwikkelen van de lokale strategie kindvriendelijkheid,... ;
  • Training voor een grotere groep medewerkers waarbij de focus ligt op het verwerven van de juiste competenties om zelf aan de slag te gaan met de toolkit. Vorming kan ook specifiek gaan over de lokale prioritaire thema's.

Bataljong heeft geen exclusiviteit in het begeleiden van steden en gemeenten naar meer kindvriendelijkheid. U bent vrij om andere organisaties te contacteren. 

Meer informatie kan je vinden op de website van Bataljong, of je kan mailen naar Imke Pichal via imke.pichal@bataljong.be.