Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

De beweging kindvriendelijke steden en gemeenten

Wereldwijd werken aan meer leefbare steden

De aandacht voor de kindvriendelijkheid van steden en gemeenten komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Tijdens de tweede conferentie van de Verenigde Naties over ‘Human Settlements’ (Habitat II) in 1996 werd een resolutie gestemd om steden ‘voor iedereen leefbaar’ te maken.

‘Het welbevinden van kinderen is de ultieme indicator voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur.’

De conferentie verklaarde dat ‘het welbevinden van kinderen de ultieme indicator is voor een gezonde woonomgeving, een democratische gemeenschap en een goed bestuur’. Zo ontstond de Child Friendly Cities beweging. Een wereldwijd initiatief in de schoot van UNICEF, gerelateerd aan de implementatie van het Kinderrechtenverdrag. Met ‘kinderen’ doelt dit verdrag op de leeftijdsgroep van nul tot achttien jaar.

Kindvriendelijke steden en gemeenten in Vlaanderen

Na een testfase in 2012 en 2013 vertaalde VVJ (het vroegere Bataljong) de toolkit van Child Friendly Cities naar de Vlaamse context. Met de toolkit kan elke stad en gemeente haar kindvriendelijkheid meten en een strategie kindvriendelijkheid uittekenen. In 2018 kreeg de toolkit een stevige update.

In 2019 werd het Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten nieuw leven ingeblazen. Het Netwerk brengt jeugdambtenaren, betrokken organisaties en geïnteresseerde actoren van over heel Vlaanderen samen om vragen, ervaringen, kennis… te delen met elkaar. Zo versterkt het netwerk kind- en jeugd-vriendelijkheid in Vlaanderen, op lokaal en bovenlokaal niveau. 

In 2021 kwam het boek 'Dwalen met een doel - lokaal kiezen voor kindvriendelijkheid' uit. In dit boek verkennen we hoe kindvriendelijkheid er in jouw stad of gemeente kan uitzien. We blikken terug op de kindvriendelijke beweging, maar kijken vooral vooruit. We maken omzwervingen langs thema’s als publieke ruimte, armoede en kinderopvang. Maar we komen altijd terug tot de kern: lokaal kindvriendelijk beleid uitstippelen voor en samen met kinderen en jongeren. Duik mee in 264 bladzijden inspiratie, praktijkvoorbeelden en inzichten. Redactieteam: Nathalie Van Ceulebroeck, Imke Pichal, Chris Peeters & Didier Reynaert

Bestellen? https://bataljong.be/bestel-dwalen-met-een-doel