Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Het label

Hoe, wat en waarom van het label?

Om de twee jaar reikt een jury het label uit aan de steden en gemeenten die aantonen dat ze een lange termijn ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Lange termijn wil zeggen dat de ambitie vertaald is in een groot draagvlak en een strategische verankering.

Je krijgt het label door een portfolio op te maken waarin je enkele criteria aantoont. Deze criteria vormen de kernelementen van een kindvriendelijke stad of gemeente. Je leest meer over de criteria onder 'portfolio'.

De criteria aantonen betekent voor de meeste steden en gemeenten een intensief proces afleggen. Hoe intensief hangt af van de 'startsituatie'. Om je te helpen om het proces vorm te geven, ontwikkelde Bataljong instrumenten die je terug vindt onder op de website bataljong.be/toolkit-kindvriendelijk-beleid. Lokale besturen die lid zijn van Bataljong kunnen de instrumenten gratis gebruiken. De aangeboden instrumenten zijn geen doel op zich, maar staan in functie van de criteria uit de portfolio. Uiteraard kan je er ook voor kiezen om de criteria op een andere manier aan te tonen.

Een stuurgroep van verschillende partners is eigenaar van het label, en bepaalt onder andere de criteria en procedures. De stuurgroep bestaat uit volgende organisaties:

 • agentschap Opgroeien;
 • AP Hogeschool
 • Bamm
 • Bataljong
 • Demos
 • Departement CJM
 • Gezinsbond
 • HoGent
 • Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi)
 • Kind en Samenleving
 • Kinderrechtencommissariaat;
 • UNICEF België
 • UGent
 • VVSG

De stuurgroep wordt voorgezeten door Bataljong.

Hoe kom je in vier stappen bij het label?