Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Strategie vastleggen

Strategische keuzes maken en vastleggen

Tijdens de voorbereiding van de strategische keuzes heeft de stad of gemeente een pak data geanalyseerd en een intensief participatief proces doorlopen met gemeentediensten, kinderen en jongeren, en andere belanghebbenden. Het resultaat hiervan zijn uitdagingen en oplossingen voor een kindvriendelijker beleid. 

Uiteindelijk moeten deze uitdagingen en oplossingen vastgelegd worden in een lokale strategie kindvriendelijkheid. Dat kan zowel in het meerjarenplan als in een apart plan rond kindvriendelijkheid. 

Om te garanderen dat de strategie opgevolgd en uitgevoerd wordt, is het belangrijk dat iemand, of een overlegplatform, van het bestuur het mandaat krijgt om met alle diensten aan de slag te gaan rond de strategie kindvriendelijkheid. 

Vergeet ook niet om de strategie te communiceren naar iedereen die bij het project betrokken was, en de rest van de bevolking. Zo zorg je voor een eerlijk participatieproces en zorg je ervoor dat ook de inwoners van jouw gemeente mee zijn in het verhaal.