Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Iedereen mee

Alle neuzen in de richting van kindvriendelijkheid

Zowel binnen het bestuur…

Werken aan kindvriendelijkheid begint met enkele trekkers binnen het stads- of gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde. Zij zorgen ervoor dat anderen aangestoken worden door het idee van een kindvriendelijk beleid. Een breed engagement, zowel politiek als bij de diensten, is belangrijk om het proces aan te vatten en dit kan groeien in de loop van de tijd. Deze eerste stap blijft in het hele proces verweven.

Deze gedragenheid moet er minimaal zijn om te kunnen starten met het proces:

  • Op politiek vlak: het schepencollege geeft zijn fiat om het project op te starten en het engagement om uiteindelijk een ‘strategie kindvriendelijk beleid’ te laten goedkeuren door de gemeenteraad. Dit laatste stukje kan er iets anders uitzien als door lokale verkiezingen een andere coalitie de strategie zal moeten goedkeuren;

  • Op ambtelijk vlak: een of meerdere trekkers werken aan een brede gedragenheid binnen alle diensten en in het bijzonder in het managementteam. Deze trekker kan de jeugdienst zijn, maar het kan evengoed iemand anders zijn;

  • Er is een engagement om, eens de strategie goedgekeurd is, tijdens de uitvoering regelmatig terug te koppelen naar het schepencollege en het managementteam.

Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen en dus alle beleidsdomeinen. Daarom is het noodzakelijk dat de verantwoordelijkheid voor het project en de opvolging ervan gespreid wordt over meerdere sectoren. Deze mensen kunnen gebundeld worden in een ‘strategisch platform kindvriendelijkheid’. De stad of gemeente kiest zelf hoe ze dit vormgeeft.

In elk geval moeten deze verantwoordelijken de stads- of gemeentebrede gedragenheid bewaken, en ervoor zorgen dat iemand, of een overlegstructuur, een voldoende groot mandaat krijgt voor de opvolging van de strategie.

… als daarbuiten

Hoe sterker je netwerk, hoe beter. Spreek je connecties aan doorheen heel het proces om de banden aan te halen en de gedragenheid van het project te vergroten. Bekijk in elke fase van het proces met wie je een win-win-relatie kan aangaan. Je vindt vast en zeker geëngageerde mensen en organisaties die mee op de kar willen springen. Denk aan scholen, een gemotiveerde leerkracht, jeugdverenigingen, een hoofdanimator, geëngageerde mensen uit het bedrijfsleven …