Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Poperinge

Label ontvangen in 2016, verlengd in 2022.

“Kind- en jeugdvriendelijkheid is een manier om continu de reflex te maken naar kinderen en jongeren. We doen het goed, maar wees gerust: we zijn lang niet perfect” (Friedel Verhaeghe, beleidscoördinator sociaal beleid en welzijn)

Waarom kiest Poperinge voor kindvriendelijkheid?

Ben Desmyter, schepen van jeugd: “27,8% van de Poperingenaars is jonger dan 24 jaar en 19,2% is minderjarig. Da’s duidelijk een flinke doelgroep om beleid rond te voeren. Poperinge integreerde “kind- en jeugdvriendelijkheid” in o.a. strategische planning, communicatiestructuur, transversale werking,…

In het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Poperinge staat het mooi omschreven: ‘Poperinge, een warme stad, voor jong en oud(er)’. Zo’n leeftijdsvriendelijke en warme stad gaat uit van een superdi-verse samenleving en geeft iedereen de kans om deel te nemen aan alle aspecten van het maatschap-pelijke leven. Wij gaan ervan uit dat wat goed is voor kinderen goed is voor iedereen. Kindvriendelijk-heid en leeftijdsvriendelijkheid staan voorop.”

Friedel Verhaeghe, beleidscoördinator sociaal beleid en welzijn: “Maar… we kunnen nooit helemaal kindvriendelijk zijn, we kunnen er enkel naar streven. Het label helpt ons om te groeien en ons verder te ontwikkelen. Kind- en jeugdvriendelijkheid is een manier om continu de reflex te maken naar kinderen en jongeren. We doen het goed, maar wees gerust: we zijn lang niet perfect. Uit de analyse kwamen ook genoeg verbeterpunten naar boven. Dus houden we elkaar scherp! En werken we samen aan een nóg betere kind- en jongerenreflex in de komende jaren.”

"Het label helpt ons om te groeien en ons verder te ontwikkelen. Kind- en jeugdvriendelijkheid is een manier om continu de reflex te maken naar kinderen en jongeren."

Hannelore Vandenberghe, jeugdconsulent: “Het label zien we als een ‘never ending story’. Het kom-pas kind- en jeugdvriendelijkheid is hierbij een vertrekpunt. Elk jaar ontstaan nieuwe acties, initiatieven. Allemaal hebben ze één doel met elkaar gemeen: we maken Poperinge steeds beter, samen mét, door en voor jongeren.”

Bart Wemaere, beleidscoördinator vrije tijd: “Het label laat toe om een sociaal breed geïntegreerd beleid voor kinderen en jongeren te voeren. Zowel verticaal, diagonaal als horizontaal. Tegelijk zorgt dit label ervoor dat ook diensten die minder te maken hebben met de doelgroep mee in het bad zitten.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kindvriendelijkheid?
Bart Wemaere, beleidscoördinator vrije tijd:

  • Integreer Kind- en jeugdvriendelijkheid in bestaande structuren en systemen;
  • Kind- en jeugdvriendelijkheid is een netwerkverhaal. Zet in op samenwerking en partnerschappen;
  • Werken met ambassadeurs is een aanrader;
  • Focus niet enkel op resultaten. Het proces is even belangrijk.

Kindvriendelijk beleid in de praktijk: een praktijkvoorbeeld

KIKTEKI achter nuzze maskers

Iedereen draagt maskers. "Kikteki" (= 'kijk eens' in het West-Vlaams) is een dubbele uitnodiging: om je te laten zien en je masker af te zetten, én om te kijken en je te laten raken door wat er écht speelt bij de jongeren.

Jongeren zitten niet altijd goed in hun vel en verstoppen zich achter hun (figuurlijke) masker. Door Co-rona (en het fysieke masker) is deze attitude nog versterkt, wat tot nog meer afstand en isolement leidt. Achter die maskers schuilen niet alleen pijn maar ook verlangens en ideeën die aandacht verdie-nen en betekenisvol zijn.

Het project KIKTEKI bestond uit het verzamelen van persoonlijke creaties van jongeren (via workshops en individueel tot stand gekomen) die een blik werpen achter de maskers van jongeren. Hun verhalen en ervaringen werden gebundeld en tentoongesteld tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezond-heid in oktober 2021. Met deze tentoonstelling wilden we zoveel mogelijk jongeren bereiken, (h)erkenning creëren en elkaar aanmoedigen om minder op te kroppen.

Openingsevenement: 30 september 2021 i.s.m. vzw Uit de Marge.
Tentoonstelling door en voor jongeren in de Gasthuiskapel te Poperinge: 1 tot 11 oktober 2021.

Partners: scholen secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon), vzw 't SchildPad, de kunstacademie, Huis van het Kind Poperinge-Vleteren en CLB.

Doelpubliek: leerlingen vanaf 2de graad secundair, geïnteresseerden.
Bereik: 1.175 leerlingen en 50 leerkrachten brachten een bezoek aan de tentoonstelling. In totaal wa-ren er zo’n 1.600 bezoekers. Een 20-tal jongeren werden betrokken bij de workshops. Tijdens de ope-ning waren er 110 aanwezigen.

 “Durf te zeggen hoe het écht met je gaat. Als het eens niet goed is hoeft dat niet meteen zo dramatisch te zijn. We denken al te vaak dat we daar iemand mee belasten.” Student blok-square)