Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Buggenhout

“Samen één doel nastreven, samen één proces doorlopen, één visie eigen maken... Het werkt verbindend. Zeker als kleine gemeente maakt het ons sterker.” (Emérence Gouwy en Joyce De Leeuw, trekkers Kindvriendelijk Buggenhout)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Mieke Van Malderen, schepen van Jeugd:
“Bij de opmaak van het huidig meerjarenplan in 2019 heeft de vrijetijdsdienst de nood aan een meer kindvriendelijk beleid naar voor geschoven. Er was reeds animo voor bij enkele diensten, al was het breder ambtelijk draagvlak nog vrij beperkt.”

Emérence Gouwy, jeugdconsulent en Joyce De Leeuw, verantwoordelijke Huis van het Kind: “We hadden al enkele projecten gericht op kinderen en jongeren in Buggenhout lopen. Als we onze werking bekeken, merkten we dat we heel wat voor kinderen en jongeren deden. Echter verliep dit eerder vanuit ons buikgevoel en gekoppeld aan opportuniteiten. Uit samenwerkingen tussen verschillende afdelingen binnen onze organisatie bleek ook dat samenwerken aan een overkoepelend thema vlot verliep. Buggenhout was klaar voor een level hoger.

Onze benadering van kinderen en jongeren gebeurde per dienst met de beste bedoelingen, maar we misten connectie met elkaar en een doordachte structurele aanpak. Ons gretig enthousiasme, doorzettingsvermorgen en onze gezonde drang naar een mooi geïntegreerd kindbeleid waren voor ons troeven om er samen een mooi verhaal van te maken. We hadden er gewoon echt zin in!”

“Ons gretig enthousiasme, doorzettingsvermorgen en onze gezonde drang naar een mooi geïntegreerd kindbeleid waren voor ons troeven om er samen een mooi verhaal van te maken.”

Wouter Vermeiren, algemeen directeur: “Het behalen van het label Kindvriendelijke Gemeente werd dus als prioriteit gezien omdat men besefte dat de doelstelling halen een hoge betrokkenheid vereist van meerdere diensten en partners en over een groot deel van de bevolking gaat.”
Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Emérence Gouwy en Joyce De Leeuw: “Het is superleuk om met een groot team ons beleid voor kinderen en jongeren op scherp te stellen. Het traject bracht ons dichter bij kinderen en jongeren en de collega’s. Samen één doel nastreven, samen één proces doorlopen, één visie eigen maken... Het werkt verbindend. Zeker als kleine gemeente maakt het ons sterker.

We hadden een stok achter de deur om onbewust, maar ook gepland, tijd vrij te maken voor onze kinderen en jongeren in de gemeente. Ook om binnen Buggenhout eens onze dromen, plannen en huidige werking binnenstebuiten te keren. We mochten plots een spel met hen gaan spelen, kleuren met kleuters, uren praten met tieners… Dat heeft ons op professioneel vlak deugd gedaan.

Onze connectie met kinderen en jongeren werd groter op twee manieren, zowel door terreinwerk via belevingsonderzoeken als door de samenwerking met collega’s die ook met kinderen en jongeren in contact komen.”

“Je brengt mensen samen, verspreidt en deelt expertise.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Emérence Gouwy en Joyce De Leeuw:
“Om bij collega’s de betrokkenheid te zien groeien. Iedereen droeg op zijn manier zijn steentje bij aan kindvriendelijkheid. Wij kregen ook heel veel terug van de kinderen waarmee we een iets intenser contact hadden. Over het algemeen hadden zij een zeer open houding en durfden zij delicatere of ‘moeilijkere’ gesprekjes echt wel met ons voeren. Er was een basisvertrouwen en dat vonden wij schitterend! Het was op deze manier dat wij echt te weten kwamen wat er leeft bij kinderen en jongeren.

Een citaat van een jongere dat ons bijbleef en raakte:

“Als ik mij echt niet goed voel, zal ik het eerst zelf proberen oplossen. Ik vraag pas echt hulp als ik zelf geen oplossing meer zie. Dan verwacht ik ook dat ik echt geholpen word, dat er echt geluisterd wordt naar mij. Ik stel mij niet zomaar open om het dan toch nog zelf te moeten oplossen.”

Een mooi voorbeeld van hoe jongeren zelf ondersteuning in hun ontwikkeling zien.

De contacten die aangescherpt zijn met de politie ervaren we zelf ook echt als een doel dat bereikt is. Onze wijkagenten bijvoorbeeld zijn essentiële partners om dicht bij kinderen, jongeren en hun ouders te staan. Ze waren sinds dit jaar ook voor het eerst te vinden op de Buitenspeeldag. Dit kaderde perfect binnen een van onze prioritaire thema’s: veiligheid in de publieke ruimte. Ook zijn we zeer enthousiast en fier omdat zij steeds aanwezig waren op alle overlegmomenten en zelfs meegingen naar het jurygesprek te Brussel! Het geeft ons een extra duwtje in de rug en vergroot het draagvlak enorm.

“De contacten die aangescherpt zijn met de politie ervaren we zelf ook echt als een doel dat bereikt is. Onze wijkagenten bijvoorbeeld zijn essentiële partners om dicht bij kinderen, jongeren en hun ouders te staan.”

En natuurlijk stellen we met veel trots Lex en Lilly voor! Zij werden uitgekozen door de kinderen als de mascottes van kindvriendelijk Buggenhout. Het zijn twee bosdiertjes – uil en eekhoorn – en dat is niet toevallig want zij zijn ook een link met onze bosgemeente.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Emérence Gouwy en Joyce De Leeuw: “Wij willen nog stevig inzetten op participatie en het verder structureel vormgeven aan kindvriendelijk beleid. Ook in de bredere dagelijkse werking moeten we nog verder onze weg zoeken. Bijvoorbeeld het uitwerken van projectfiches waar er bij elk project de kindvriendelijke toets afgevinkt dient te worden kan daarbij iets betekenen. Zo houden we onze collega’s die verder van ons staan betrokken.”

Lies Hofmans, medewerker Sociale Dienst: “Rond het thema kansarmoede bij gezinnen, kinderen en jongeren streven we naar een afgestemd kinderarmoedebeleidsplan. Er zijn heel wat acties vanuit verschillende diensten die kansen bieden aan onze inwoners, maar soms weten we zelfs niet van elkaar dat we ze doen. Dit vinden we een uitdaging, maar we gaan er graag mee aan de slag!”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Emérence Gouwy en Joyce De Leeuw: “De kindvriendelijke kerkhoven. Dit was de opstart van het traject naar het label Kindvriendelijke Gemeente. We ontwikkelden in Opdorp een kindvriendelijk kerkhof. Hiermee wonnen we ook de prijs van Dela: ‘de mooiste koesterplaats’. Heel wat diensten maakten van dit project een succes: Burgerzaken, Groendienst, Huis van het Kind, Jeugddienst, stafmedewerker Welzijn, de Bib en de Technische Dienst.”

Elsy ED’Hooge, diensthoofd burgerzaken: “Dit project had een dubbele finaliteit. Enerzijds sterrenkindjes gedenken en anderzijds het rouwen van kinderen een plaats geven op het kerkhof in Opdorp. De andere twee kerkhoven in onze gemeente worden binnenkort ook vanuit een kindvriendelijke benadering aangepakt.”

Mieke Van Malderen: “We startten met de opmaak van een lesfiche zodat leerkrachten het thema konden inleiden, nadien werden leerlingen in de verschillende scholen bevraagd. Vervolgens gingen we met de collega’s verder aan de slag om dit project uit te werken. De leerlingen werden bij de officiële opening uitgenodigd en aangemoedigd om hun rouwbeleving de vrije loop te laten. Dit was een hartverwarmende periode voor ons allemaal. We zijn dan ook zeer blij dat er een vervolg aan dit verhaal komt!”