Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Aarschot

“Ons werk op de jeugddienst is hard veranderd de laatste jaren. We zoeken meer en meer het beleidsmatig werken op en werken samen met die we daarvoor enkel van ver kenden.” (Inne Eeckhout, diensthoofd JC De Klinker)

Label gehaald in 2018, verlengd in 2024.

Waarom kiest de stad voor kindvriendelijkheid?
Inne Eeckhout, diensthoofd JC De Klinker:
“Jaren geleden al was er een mooie dynamiek in Aarschot aan de gang. Als jeugddienst werkten we meer en meer samen met andere stadsdiensten, bijvoorbeeld voor kindercultuur. Ook kwam de nood er om meer in te zetten op mentaal welzijn bij jongeren. We kozen om met kindvriendelijkheid aan de slag te gaan om zo samenwerkingen in de stad (horizontaal werken) nog meer te installeren, en dit vanuit de noden van kinderen en jongeren.

Dat dit oplevert, is wel duidelijk. Ons werk op de jeugddienst is hard veranderd de laatste jaren. We zoeken meer en meer het beleidsmatig werken op en werken samen met stads-diensten (politie, ruimtelijke ordening…) die we daarvoor enkel van ver kenden.”

Noor Talpe, trekker Kind- en jeugdvriendelijk Aarschot: “We kozen er enkele jaren geleden voor om in het traject te stappen. We wilden kinderen en jongeren op de agenda krijgen bij verschillende diensten en disciplines en zo van Aarschot een ‘kinderstad’ maken. Ondertussen hebben we de principes ons eigen gemaakt waardoor het moeilijk lijkt om niet-kindvriendelijk te denken en te doen. We houden onze ogen en oren open en proberen samen met onze partners en diensten stappen vooruit te zetten. Dat is onze taak, vinden we.”

“We houden onze ogen en oren open en proberen samen met onze partners en diensten stappen vooruit te zetten. Dat is onze taak, vinden we.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?
Inne Eeckhout:
“Vertrek altijd vanuit de noden van kinderen en jongeren. Dit zou normaal gezien genoeg moeten zijn om mensen te overtuigen. Als dat niet zo is, is het vaak een goed idee om te argumenteren met cijfers vanuit onderzoek. Maar het belangrijkste is, vind ik, leer mensen écht kennen. Een goede connectie, oprecht graag samenwerken, zorgt voor een positievere dynamiek, veiligheid om te brainstormen en echt je mening te geven. Daarom hechten we aandacht aan het installeren van informele momenten samen. Gratis eten helpt daarbij.

“Het belangrijkste is, vind ik, leer mensen écht kennen. Een goede connectie, oprecht graag samenwerken, zorgt voor een positievere dynamiek, veiligheid om te brainstormen en echt je mening te geven.”

Noor Talpe: “Staar je niet blind op wat andere steden of gemeenten doen. Maak je eigen verhaal. Hoe klein ook. Kijk wat binnen jouw stad of gemeente werkt en wat niet. En wees blij met de (kleine) successen die je realiseert.”

“Kijk wat binnen jouw stad of gemeente werkt en wat niet. En wees blij met de (kleine) suc-cessen die je realiseert.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Inne Eeckhout:
“Eén van de focuspunten van kind- en jeugdvriendelijkheid in Aarschot is ‘jongeren en de publieke ruimte’. Dit omdat we naar aanloop van de verlenging van ons label met heel veel jongeren praatten, en ze veel hadden te zeggen over de publieke ruimte.
Dit thema bevragen we nog extra tijdens een rondgang langs de zeven middelbare scholen die Aarschot rijk is. Jongeren appreciëren sommige plekken, houden van sommige speelterreinen om in rond te hangen maar voelen zich niet altijd overal welkom, zijn op zoek naar meer overdekte hangplekken…

“Met de input van honderden jongeren, begonnen we een traject te bewandelen richting een gedragen visie en strategie op publieke ruimte.”

We zaten samen met verschillende mensen van diverse stadsdiensten binnen ons platform kind- en jeugdvriendelijkheid om enerzijds de visie vanuit Hangmakers te delen als start-punt van een Aarschotse visie op rondhangen, en anderzijds ook naar hun klanken te luisteren. Er is overleg gepland met de jeugd- en sociale dienst van de politie, de jeugddienst en Arktos om meer inzicht te krijgen in de dynamieken van bepaalde groepen die overlast veroorzaken. Ondertussen gaf Arktos alvast aan om extra in te zetten op outreachend werken op de hangplekken tijdens de komende periode.

In de tussentijd zijn we betrokken bij verschillende projectontwikkelingen in de stad (park Schoonhoven, Stadspark…) om de stem van de jongeren te vertegenwoordigen. Ook met scholen wordt gepraat over de nood naar meer overdekte hangplekken. Intussen worden er hiertoe zowel in het jeugdcentrum, als in de bibliotheek en het cultureel centrum, mogelijkheden gecreëerd. De eerste gesprekken rond een samenwerking tussen dienst leefmilieu en de jeugddienst om in te zetten op acties rond zwerfvuil hebben eveneens al plaatsgevonden.

Regelmatig koppelen we hierover terug op het CBS en de gemeenteraadscommissie Jeugd én ook naar de jongeren zelf via onze #ZegMaar!-affiches, die we creëerden om meer in te kunnen zetten op terugkoppeling na het genereren van inspraak. Op deze manier proberen we gedragenheid te creëren vanuit de duidelijke nood en bezorgdheden van jongeren. Voor mij is dit de kern van kind- en jeugdvriendelijkheid in Aarschot.

“Door in te zetten op terugkoppeling na inspraak proberen we gedragenheid te creëren van-uit de duidelijke nood en bezorgdheden van jongeren. Voor mij is dit de kern van kind- en jeugdvriendelijkheid in Aarschot.”

Noor Talpe: “Op vraag van de kinderen hebben we enkele jaren geleden een Kinderraad opgericht: een inspraakorgaan in samenwerking met de basisscholen in Aarschot tijdens de schooluren.

De leden van de Kinderraad denken samen na over wat kinderen belangrijk vinden in de stad. We kiezen er elk jaar een relevant thema uit en gaan hiermee aan de slag. Denken en doen. Dat is de formule. De kinderen bevragen de kinderen op hun school en koppelen dit terug tijdens de kinderraad. We luisteren naar elkaar en zetten samen acties op poten.

“De kinderen bevragen de kinderen op hun school en koppelen dit terug tijdens de kinder-raad. We luisteren naar elkaar en zetten samen acties op poten.”

Wij zorgen ervoor dat hun stem belandt op overlegmomenten in de stad en trachten hun stem op een hoger niveau te tillen. We leggen verbindingen met projecten en andere diensten, waardoor we er toch in slagen om een thema te doen leven. Hieruit groeit dan soms een nieuw project, bv. een uitgebreid participatieproject over veilig verplaatsen naar school, onder begeleiding van een studiebureau.”