Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Beveren

Label behaald in 2022

“Met een eigenzinnige, herkenbare stijl tonen we hoe kinderen en jongeren hun eigen verhaal kunnen maken in Beveren. Met heldere boodschappen en kleurrijke foto’s loodsen we kinderen en jongeren door het aanbod van de gemeente.” (Ivan De Beul, communiatiespecialist)

Wat was voor Beveren de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Katrien Claus, voormalig schepen van jeugd en huidig schepen van onderwijs, sport en recreatie: “Toen we hoorden van het bestaan van het label Kindvriendelijke Steden & Gemeenten was het onmiddellijk onze ambitie om dit label voor Beveren ook binnen te halen. Het duurde even om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Maar onze gemeentediensten o.l.v. de jeugddienst zijn er daarna volle bak voor gegaan. Het feit dat onze buurgemeenten en-steden ook al een label hadden was een extra motivatie.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Dienst mobiliteit: “Een traject afleggen waarbij je de hele gemeentelijke werking bekijkt vanuit de beleving van kinderen en jongeren, is voor alle beleidsdomeinen een zeer grote meerwaarde. Dat merkte ook onze dienst heel sterk. Mobiliteit start en eindigt aan de voordeur en is dus overal. Tijdens het traject zagen we mobiliteit door een kinderoog en hoorden we het vanuit een kindermond. Dit gaf een zeer belangrijk extra perspectief aan dit thema. Dit zal de komende jaren gebruikt worden om voor een kindvriendelijkere en veiligere mobiliteit te zorgen.”

“Een traject afleggen waarbij je de hele gemeentelijke werking bekijkt vanuit de beleving van kinderen en jongeren, is voor alle beleidsdomeinen een zeer grote meerwaarde."

Waar zijn jullie het meeste trots op?

Ivan De Beul, communicatiespecialist: “We zijn vooral trots op de aparte huisstijl die we ontwikkeld hebben voor kinderen en jongeren. Dat was zeker geen gemakkelijke oefening. De bestaande huisstijl van Beveren sloot niet aan bij de doelgroep die we voor ogen hadden. Gerichte bevragingen naar kinderen, jongeren en experten uit het werkveld toonden ons wat ontbrak in onze communicatie naar deze doelgroep. Na intense overlegmomenten kwamen we tot een look and feel waar iedereen in de organisatie achter staat. Met een eigenzinnige, herkenbare stijl tonen we hoe kinderen en jongeren hun eigen verhaal kunnen maken in Beveren. Met heldere boodschappen en kleurrijke foto’s loodsen we kinderen en jongeren door het aanbod van de gemeente.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Kimberly Colman, jeugdwerker: “Kinderarmoede is een groeiend probleem in Beveren. Met het kinderarmoedeplan maken we van kinderarmoede een topprioriteit! Aan de hand van verschillende doelstellingen en uitdagingen zetten we de komende jaren hier sterk op in. De verbinding met het kindvriendelijk beleid zal hier zeker bij helpen.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
In Beveren worden kinderen, jongeren en de hele buurt al langer actief betrokken bij de inrichting van de speelruimte. Om de verbindingen en verhoudingen tussen de pleintjes onderling, de wegen naar de speelpleintjes en de interactie met de buurt breder in kaart te brengen maken we een speelweefselplan op. Zo realiseren we kwaliteitsvolle speelruimte en kindgerichte publieke ruimte.