Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Boom

“De meeste besturen zijn zich wel bewust van hun sterktes en zwaktes, maar door dit traject te doorlopen breng je alles veel meer naar de oppervlakte en leer je ook je kansen kennen.” (Tom Dewandelaere, schepen voor Jeugd)

Label behaald in 2024

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Debbie Nys, coördinator dienst Samenleven:
“In onze gemeente werd de traditionele jeugddienstwerking opgesplitst: enerzijds de collega die ingebed werd in de dienst met speelpleinwerking, BOA, kinderopvang en anderzijds de collega die meer focus legt op jongerenwelzijn, jeugdopbouwwerk en participatie – ook expliciet voor jongeren. Toen we dit traject startten, was er ook net de mogelijkheid om in de nieuwe oproep Kind- en Jeugdvriendelijke Gemeente te stappen en kregen we een nieuwe medewerker op de dienst Samenleven – Jeugd. Hét ideale moment om niet alleen onze organisatie op papier aan te pas-sen aan de hedendaagse uitdagingen, maar ook dit hele beleidsproces om te zetten naar daden.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Tom Dewandelaere, schepen voor Jeugd:
“Het is een heel boeiend traject waar je voor en met een doelgroep, waar soms te vaak óver gepraat wordt, ook samen aan kan werken. Mét kinderen en jongeren. De meeste besturen zijn zich wel bewust van hun sterktes en zwaktes, maar door dit traject te doorlopen breng je alles veel meer naar de oppervlakte en leer je ook je kansen kennen. Ook het netwerk dat je in deze verder uitbouwt – intern en extern – is een ongelooflijke meerwaarde. Want als lokaal bestuur kan je niet alles alleen doen, maar heb je je partners nodig om tot kwalitatieve beleidsbeslissingen over te kunnen gaan.”

“Ook het netwerk dat je met dit traject verder uitbouwt – intern en extern – is een ongelooflijke meerwaarde.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Lize Van Dijck, algemeen directeur:
“De organisatiebrede reflex die je permanent dient aan te nemen is iets waar we naar streven, maar door een traject te lopen als Kind- en Jeugdvriendelijke Gemeente zet je dit ook om in de praktijk. Diensten en partners die vaak met eenzelfde insteek aan projecten werken, worden nu samen échte partners in de aanpak van een kind- en jeugdvriendelijk beleid op alle levensdomeinen waardoor je krachten kan bundelen en projecten of beleidsbeslissingen kan nemen die kwalitatiever zijn. Dat onze diensten en onze politici – meerderheid en oppositie – zich unaniem achter deze aanpak geschaard hebben, zal er voor zorgen dat we nog meer voor onze jongste inwoners kunnen betekenen.”

“Diensten en partners die vaak met eenzelfde insteek aan projecten werken, worden nu samen échte partners in de aanpak van een kind- en jeugdvriendelijk beleid op alle levensdo-meinen waardoor je krachten kan bundelen en projecten of beleidsbeslissingen kan nemen die kwalitatiever zijn.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Isabel De Deckker, dienst Samenleven – Jeugd:
“Het traject is pittig, dit mag gezegd worden, maar biedt tegelijkertijd oneindig veel kansen om in alle beleidsdomeinen ook de kind- en jeugdvriendelijke bril op te laten zetten. Het is ook heel leuk om al onze kinderen en jongeren op een andere manier te leren kennen. We zijn nu mooi gestart met dit project en het heeft al heel veel dynamiek met zich mee gebracht, maar nu zal het de uitdaging zijn om deze vibe om te zetten in nog meer actie die onze kinderen en jongeren ten goede komt. Samen met hen deden we dit dus al, maar hier liggen zeker nog meer uitdagingen. Ook de aandacht voor en met de doelgroep 12+ is van groot belang. Daar kunnen we samen nog veel steentjes in de rivier voor verleggen. Wij hebben er alvast veel meer zin in gekregen door dit traject!”

“Het is ook heel leuk om al onze kinderen en jongeren op een andere manier te leren kennen.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.

Isabel De Deckker: “Onze gemeente heeft spijtig genoeg een hoog kinderarmoedecijfer. Dit ontgaat ook onze eigen kinderen niet. Daarom werkte de kindergemeenteraad in het schooljaar dat we startten met het traject Kind- en Jeugdvriendelijke Gemeente een heel jaar lang o.a. aan bredere bekendmaking van sociale projecten die hun bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van deze kinderarmoede. Ze brachten dan ook een speciale kindvriendelijke editie uit van het gemeentelijk infoblad waar ze deze projecten in bundelden: inzamelacties speelgoed, hygiëneproducten, kledij, voedingswaren alsook projecten die bekend gemaakt werden of dienstverlening waar mensen recht op hebben.
Een kindergemeenteraad is trouwens sowieso een heel sterk project waarbij kinderen en jongeren heel participatief meewerken aan gemeentelijk (jeugd)beleid. Een aanrader om overal te introduceren!”