Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Geel

"In de kindvriendelijke strategie van de stad wordt meer belang gehecht aan participatie bij kinderen en jongeren. Bij participatiemomenten moet het een reflex worden ook de mening van kinderen en jongeren te vragen."

Label ontvangen in 2020

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Sofie Gilis (diensthoofd jeugd): “Als dienst jeugd – binnen de sector vrije tijd – waren we vroeger voornamelijk gericht op de werking van onze jeugdverenigingen en het algemeen vrijetijdsaanbod. We zochten daarom reeds langer naar een manier om te werken aan een sterk en breed beleid voor kinderen en jongeren. Tijdens de vormingstweedaagse van Bataljong vonden we inspiratie bij gemeenten die het label reeds behaald hadden. De succesverhalen én de participatieve aanpak motiveerden ons om het traject op te starten. Dit was voor ons de uitgelezen kans om de stem van kinderen en jongeren te laten horen over de beleidsdomeinen heen!

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

François Mylle (algemeen directeur Stad Geel): “Een kindvriendelijk beleid is een goede barometer voor goed algemeen lokaal beleid. Als het beleid goed is voor de kinderen is het beleid ook goed voor de andere burgers. Investeren in kinderen is dubbel investeren, want de kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. En ook die volwassenen kunnen dan weer wat ze hebben aangeleerd doorgeven aan hun kinderen. We hebben ook gemerkt dat het streven naar het label binnen onze organisatie een mooie manier is geweest om over de diensten heen meer samenwerking te creëren.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Marlon Pareijn (schepen van jeugd, participatie, mobiliteit, fietsbeleid & onderwijs): “Bij de voorbereiding van het label zijn heel veel diensten o.l.v. de dienst jeugd sterk beginnen samenwerken. Deze geïntegreerde samenwerking over alle diensten heen maakte me als schepen van jeugd enorm trots. Alle mensen die hieraan deelnamen, over de verschillende diensten heen, zijn als het ware uitgegroeid tot kindvriendelijke ambassadeurs. Het is zeker niet onmiddellijk zo gegroeid. In het begin van het traject waren sommige mensen/diensten eerder sceptisch. Maar stap voor stap is ook ben hen het gevoel gegroeid waardoor er toch een groot draagvlak is gekomen.
Verder mogen de resultaten die we reeds verwezenlijkt hebben of die we gaan verwezenlijken zeker gezien worden.
Enkele voorbeelden:
- We hebben in Geel centrum een hele fietszone geïnstalleerd en hebben een Route2school uitgewerkt voor elke school.
- In het handboek ‘grote bouwprojecten’ is een stuk in opgenomen hoe een groot bouwproject kindvriendelijk gemaakt moet worden.
- Verder is in het meerjarenplan opgenomen dat we meer ontmoetingsplaatsen gaan creëren voor jongeren.
- We gaan elk jaar 2 schoolomgevingen veiliger maken op een participatieve manier met veel inbreng van de kinderen.
- We starten op het einde van de maand november met een campagne om jongeren die met hulpvragen zitten te helpen en toe te leiden naar de juiste organisatie. Zie www.klikerop.be
- We willen speelplaatsen meer openstellen zodat er nog meer speelruimte aanwezig is in onze stad.
- Jeugdcentrum De Bogaard zal sterk vernieuwd worden, zowel qua gebouw als qua omgeving.
- …

Je ziet, er zijn heel wat kindvriendelijke acties opgenomen in ons meerjarenplan. Daar ben ik fier op!”

"We willen de aandacht voor kindvriendelijkheid ook expliciet in de hand werken door de dossiers die op het schepencollege komen actief te screenen. Mogelijke kansen om participatie bij de jeugd te voeren of opportuniteiten om een project kindvriendelijker te maken, willen we op die manier aankaarten."

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Karolien Fonteyne (deskundige communicatie) en Marijn Van de Waeter (deskundige jeugd): “Een uitdaging is om het label zowel intern als extern uit te dragen. De kindvriendelijkheidreflex moet nu ook leiden tot concrete verbeteringen, acties en participatie. Om dit te kunnen realiseren, moeten we onze interne medewerkers en managementleden informeren en enthousiasmeren.

Daarnaast willen we het label ook extern uitdragen zodat dit deel gaat uitmaken van de identiteit van onze stad. Als stad willen we ons profileren als zorgzaam en barmhartig maar ook als studenten- en onderwijsstad, duurzaam, fietsvriendelijk, innovatief en bruisend. Daarnaast willen we nu ook als ‘kindvriendelijke stad’ gekend staan bij (potentiële) inwoners en bezoekers en dit als troef uitspelen. We zetten hiervoor al onze ‘klassieke’ kanalen in, maar daarnaast hebben we ook enkele creatieve communicatiemiddelen in petto zoals een filmpje, pins, geboortekaartje met doopsuiker voor alle medewerkers, …
Om onze strategie extra kracht bij te zetten, hebben we een mascotte ontwikkeld. We deden een oproep bij kinderen uit de lagere scholen: hoe ziet jouw kindvriendelijke held eruit? We ontvingen meer dan 700 tekeningen, van robots tot superhelden, in alle kleuren van de regenboog. Hiermee ging een communicatiebureau aan de slag om een coole mascotte te ontwerpen. Het resultaat is Vink en Vox, een held en robot, die we gaan gebruiken in toekomstige participatiecampagnes en om acties en projecten beter zichtbaar te maken.


In de kindvriendelijke strategie van de stad wordt meer belang gehecht aan participatie bij kinderen en jongeren. Bij participatiemomenten moet het een reflex worden ook de mening van kinderen en jongeren te vragen. Zij zijn even goed gebruikers van onze openbare ruimte of aanwezig op evenementen. Afhankelijk van het project of de situatie moeten we de manier waarop we participatie voeren met jeugd op maat uitwerken. Met de projectgroep willen we hier ondersteunen, een klankbord zijn en tips geven. Ook goede praktijken willen we delen binnen onze organisatie. Daarnaast is het de bedoeling dat ons participatieplatform ideevoorgeel.be een handige manier wordt om ook ideeën van kinderen/jongeren te verzamelen en te laten leven (delen, reacties plaatsen, …).
We willen nog een inspiratiemoment organiseren om interne medewerkers te laten kennismaken met de kinderrechten en te overtuigen van het belang om kindvriendelijkheid in te bouwen in onze acties. Zo kunnen we nog meer ambassadeurs creëren binnen onze organisatie. We willen de aandacht voor kindvriendelijkheid ook expliciet in de hand werken door de dossiers die op het schepencollege komen actief te screenen. Mogelijke kansen om participatie bij de jeugd te voeren of opportuniteiten om een project kindvriendelijker te maken, willen we op die manier aankaarten.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Hanne Van Dingenen (voorzitter jeugdraad): “Vanuit verschillende hoeken kregen we als jeugdraad te horen dat jongeren niet meer bekend zijn met het hulpaanbod dat er voor hen is, zoals het JAC. Tijdens deze coronacrisis horen en voelen we dat jongeren nog meer moeilijkheden hebben. Zowel jongeren vanuit verenigingen als individuele jongeren zitten met verschillende vragen.
Vanuit deze bekommernis startte de dienst jeugd, in samenwerking met verschillende welzijnspartners, een project rond jongerenwelzijn. Dit project had als doel om alle informatie omtrent ‘welzijn’ en ‘jongeren’ te bundelen op een centrale plaats. Er passeerden een aantal ideeën de revue en uiteindelijk werd er gekozen om een lokale website uit te werken. De website geeft informatie aan jongeren over het lokale JAC, WAT WAT, Awel, de Druglijn, Alles over seks en de Zelfmoordlijn. De website en de gebruikte tekenontwerpen kwamen tot stand door jongeren zelf.
Zowel tijdens de vergaderingen met het dagelijks bestuur van de jeugdraad als met de afgevaardigden van onze jeugdverenigingen, merkten we dat de website heel positief onthaald werd. Er komen nog een aantal leuke acties aan en er gaat ook sterk en strategisch ingezet worden op de bekendheid van de website. Binnen onze jeugdraad gaan we dit idee van de dienst jeugd mee verspreiden en hopen we samen dat jongeren de weg vinden naar www.klikerop.be!