Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Leuven

Label behaald in 2016, verlengd in 2022

“We streven er naar om het jeugdige DNA in elke stadsdienst te laten doorsijpelen door samen te werken en andere diensten warm te maken voor jeugdinitiatieven.” (Dirk Vansina, schepen van jeugd)

Waarom kiest de stad voor kindvriendelijkheid?

Dirk Vansina, Schepen van Jeugd: “Kiezen voor kindvriendelijkheid is kiezen voor de toekomst. Het zijn immers onze kinderen en jongeren die ervoor zorgen dat onze stad blijft groeien en bloeien tot een plek waar we allemaal fier op kunnen zijn. Nog voor we het label behaalden in 2016 zette Leuven al enorm in op kinderen en jongeren. Het was echter een fantastische beloning om ons harde werk bekroond te zien in de vorm van het label Kindvriendelijke Stad. Het label motiveerde ons om nog inhoudelijker en nog straffer uit de hoek te komen. Kindvriendelijkheid zit trouwens niet enkel bij de jeugddienst. We streven er naar om het jeugdige DNA in elke stadsdienst te laten doorsijpelen door samen te werken en andere diensten warm te maken voor jeugdinitiatieven. Daarnaast hebben we de voorbije jaren ook nog intensiever ingezet op inspraak en de uitwerking van ideeën van onze kinderen en jongeren. Naast het jongerenlabel MIJNLEUVEN kwam er in 2018 ook het kinderlabel KabaaL. Beide labels spelen in op de leefwereld van respectievelijk jongeren en kinderen door hen aan het woord te laten, te ondersteunen in hun ideeën en hun resultaten naar buiten te brengen in het MIJNLEUVEN magazine en het KabaaLmagazine. Nu we in 2022 opnieuw het label konden behalen, zijn we van plan om aan hetzelfde tempo te blijven verder werken. Wie weet welke zotte ideeën en verwezenlijkingen we volgende keer kunnen opsommen!”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?

Tom Stroobants, Deskundige Communicatie Sport: “Hoewel we bij de sportdienst een breed doelpubliek hebben, maken kinderen en jongeren een heel groot deel uit van dat doelpubliek. Wij vertalen kindvriendelijkheid vooral naar inclusie bij het sporten onder het motto “sport is voor iedereen”. Om dat motto waar te kunnen maken, hebben wij enkele tips:

  1. Zorg ervoor dat elk kind of jongere wel ergens kan sporten. Bij een sportclub, in de openbare ruimte of op een sportevenement.
  2. Richt de openbare ruimte zo in dat er sportieve prikkels zijn voor kinderen en jongeren. Zien bewegen, doet bewegen! Kinderen en jongeren willen niet stilzitten en die drang moeten we gebruiken door middel van de juiste prikkels op de juiste plek. Denk maar aan voetbal- of basketbalveldje, of eenvoudige markeringen op de grond die aanzetten tot beweging.
  3. Stimuleer lokale sportclubs Stimuleer lokale sportclubs om op maat en waar mogelijks inclusief te werken. Ook kinderen met een beperking moeten zich in een veilige en aangename omgeving kunnen uitleven.
  4. Organiseer sportevenementen waar kinderen kennis kunnen maken met een of meerdere sporten. Of koppel sportieve activiteiten voor kinderen aan topsportevents, zoals bv. een initiatie veldrijden voorafgaand aan de profwedstrijd.

Wij zetten ondertussen heel hard in op sportkampen voor kinderen met een (fysieke) beperking en dat loont!”
Kindvriendelijk beleid in de praktijk: een praktijkvoorbeeld

"ruimte is er zelfs in een stad, samen kijken we hoe we ze ook jeugdig kunnen invullen.”

Katelijne Wouters, Jeugdconsulent & Jeugdruimte: “Kind of jongere zijn in een stad: het brengt specifieke uitdagingen met zich mee wat de jeugdruimte betreft. In Leuven hanteren we daarom het ‘speelweefselplan’ waarin we belangrijke speelplekken voor kinderen verzamelen op een overzichtelijke manier. Daar zitten onze (meer dan) 100 speelterreinen in, de openbare parken en de (speel)bossen. Zo’n plan klinkt misschien niet heel hip, maar het is o zo belangrijk om voor veilige speelruimte te zorgen. Die speelruimte gaan we bovendien ook actief voorzien: het is immers onze bedoeling om een speelruimte te voorzien voor elk kind binnen een straal van 400 meter van hun woning. We gaan ook regelmatig kijken hoe we bestaande plekken met kleine aanpassingen toch kindvriendelijk kunnen maken.
Een concreet voorbeeld daarvan is ons fietstochtje in mei 2022 met een aantal skaters. We gingen met hen de baan op om de formele en informele skatespots te bekijken. De skaters konden ons en onze ontwerpers tonen wat zij fijn vinden om op te skaten en welke kleine ingrepen we kunnen doen om de ruimte skatevriendelijk te maken. Wij leerden ook van hen hoe we op niet-belerende wijze kunnen verhinderen dat sommige plekken gebruikt worden om te skaten en zo overlast te voorkomen. Kortom: ruimte is er zelfs in een stad, samen kijken we hoe we ze ook jeugdig kunnen invullen.”