Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Denderleeuw

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Pieter Demyttenaere, jeugdconsulent: “Denderleeuw zette in het recent verleden reuzenstappen vooruit op het gebied van basisvoorzieningen voor jonge mensen in Denderleeuw: er kwam beweging in de dossiers rond jeugdwerkinfrastructuur, het gemeentelijk aanbod voor kinderen en jongeren won aan kracht en er ging een jeugdopbouwwerker aan de slag met kwetsbare kinderen en jongeren. De positieve ervaring in integraal werken uit het speel- en ontmoetingsweefsel en het feit dat de strategische doelstellingen in het huidige meerjarenplan naadloos bij kindvriendelijkheid aansluiten, vervolledigen de belangrijkste drijfveren. Wij kozen er bovendien voor om in 2018 in te tekenen omdat deze timing toelaat om de belangen van kinderen en jongeren maximaal mee te nemen in het komende meerjarenplan 2020 - 2025. In planningsjaar 2019 wordt dit, zoals in elke gemeente, immers geconcretiseerd en staan wij klaar met onze kersverse analyse, visie en strategie rond kindvriendelijkheid.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Jimmy Geeraerts, algemeen directeur: “Onze diensten werken steeds vaker geïntegreerd. Het speel- en ontmoetingsweefsel is daarvan een goed voorbeeld, waarbij de diensten Vrije Tijd en Openbare Ruimte zelf het initiatief namen om samen te werken. Het traject naar kindvriendelijkheid versterkte deze evolutie en is het logisch gevolg van de verregaande samenwerking. Zo werken we nu met een strategische werkgroep, waarop projecten voorgedragen worden die organisatiebreed tot veranderingen leiden, zoals het uitwerken van een toolkit rond participatie. We kiezen steeds meer voor evidence based én participatief beleid. Via het label kindvriendelijkheid bewaken en versterken we de kwaliteit van onze beleidskeuzes.”

“Via het label kindvriendelijkheid bewaken en versterken we de kwaliteit van onze beleidskeuzes.”


Sofie Renders, schepen van jeugd: “Kindvriendelijkheid is daarnaast een zeer dankbaar thema wanneer je in je gemeente zaken de neuzen in dezelfde wil krijgen. Als het over kinderen en jongeren gaat, wil iedereen een betere versie van de huidige wereld. Die ziet er uiteraard niet voor iedereen het zelfde uit, maar alle stakeholders (politici, ambtenaren, burgers, kinderen en jongeren,…) denken makkelijker na over een visie voor overmorgen, zonder onmiddellijk te vervallen in praktische bezwaren op vandaag.”

Waar zijn jullie het meeste trots op?
Sofie Renders, schepen van jeugd: “We zijn er vooral trots op dat we als kleine gemeente en dus met beperkte middelen met succes konden meedingen naar het label. Het enthousiasme en de werklust van de betrokken partners werken bijzonder aanstekelijk. Denderleeuw kende deze legislatuur een periode van onbestuurbaarheid. Ik ben extra trots dat onze medewerkers deze moeilijke periode net hebben aangewend om de het integrale en participatieve werken binnen onze gemeente een plaats en vorm te geven.”

“We zijn er vooral trots op dat we als kleine gemeente en dus met beperkte middelen met succes konden meedingen naar het label.”


Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Sofie Van Dorpe, beleidsmedewerker kwaliteit: “We blijven werken aan draagvlak binnen de organisatie en willen via een kindtoets reflexen invoeren bij alle collega’s. Op een gezamenlijke denkdag met alle beleidsmedewerkers onlangs zagen we dat medewerkers het belang van participatief en integraal werken reeds inzien.”
Pieter Demyttenaere, jeugdconsulent: “Een tweede element waarbij we in Denderleeuw nog vooruitgang kunnen boeken, is het organiseren van participatie. Binnen de jeugddienst leeft er een sterke traditie van inspraak en co-creatie. Met de strategische werkgroep willen we, door het uitbreiden van onze kennis en het aanbieden van kant-en-klare instrumenten, de meerwaarde van participatie blijven benadrukken.”
Sofie Renders, Schepen van jeugd: “Denderleeuw krijgt in recente enquêtes door nationale kranten geen hoge score. We vechten tegen een negatieve perceptie terwijl de cijfers en realiteit anders zijn. Kindvriendelijke gemeente is een ideale tool om ons te helpen deze perceptie om te keren. Het is een goede illustratie van de dynamiek die op dit moment binnen het gemeentebestuur, zowel de administratie als het college, leeft om Denderleeuw tot een voorbeeldgemeente te laten uitgroeien.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Begin 2018 splitste de gemeente haar jeugdraad op in een jeugdwerkraad en een jeugdbeleidsraad, elk met hun eigen functies. Waar de jeugdwerkraad het eerste kanaal blijft voor jeugdwerkondersteuning, is de jeugdbeleidsraad bezig met breed jeugdbeleid. De splitsing laat toe een breder publiek aan te spreken. Chaud, zoals de nieuwe jeugdbeleidsraad noemt, organiseerde onlangs een eerste inspraakmoment op middelbare scholen, waarmee ze zich kenbaar maakten en versterking aantrokken.