Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Brugge

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Franky Demon, Schepen voor jeugd: “Het label vormt een hefboom om onze collega’s, acties en diensten op elkaar af te stemmen en een kindvriendelijke beleidsfocus te installeren. Ons doel: een (be)leefbaar Brugge voor iedereen. Een stad waarin iedereen de kindvriendelijke reflex maakt, in dialoog gaat met kinderen en jongeren en nadenkt over de impact van keuzes op hun leefwereld. Een historische stad met een hart voor kinderen en jongeren.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Jochen Snick, diensthoofd jeugd: “De ‘goesting’ die het project met zich meebrengt. Vanaf het moment dat we bevragingen en focusgroepen organiseerden stelden we veel ‘goesting’ vast bij professionelen, intermediairs en geëngageerde vrijwilligers om over dit thema te gaan nadenken. Het label zorgt ervoor dat er verbinding over de beleidsvelden heen komt over het thema kinderen en jongeren. Het label zorgt ervoor dat je echt een traject en weg moet afleggen waarbij alle actoren hun plaats krijgen. Bovendien dienen er ook politieke keuzes gemaakt te worden, waardoor er ook op beleidsniveau écht voor kinderen en jongeren gekozen wordt.”

 “Er dienen politieke keuzes gemaakt te worden, waardoor er ook op beleidsniveau écht voor kinderen en jongeren gekozen wordt.”


Waar zijn jullie het meeste trots op?

Julie Mestdagh, medewerker jeugdcommunicatie: “Dat we meer dan 750 kinderen hebben bevraagd via kindvriendelijke methodieken. Tijdens de gesprekken merkte je een soort dankbaarheid dat er iemand gewoon naar hen kwam om te luisteren. Zonder voorwaarden, zonder verwachtingen, gewoon eens babbelen over hun stad. Door dat positief gevoel over te brengen creëer je een soort verbondenheid binnen de stad." 
Rocky Zutterman, directeur OCMW De Blauwe Lelie: “We zijn ook uitermate trots op het impactkader dat uit het traject voortvloeide. Het vormt een nieuwe manier van denken en is een unieke tool voor de stad om de reflex naar een kindvriendelijk Brugge te maken. In de stadsorganisatie kwam het thema helemaal tot leven: muren werden doorbroken en nieuwe samenwerkingen kwamen tot stand.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Jochen Snick, diensthoofd jeugd: “Het is duidelijk dat we op beleidsniveau écht voor kinderen en jongeren kiezen! Het enthousiasme en de goesting die er leeft, willen we behouden om gezamenlijk verder te bouwen aan de stad. In de toekomst blijft het een uitdaging om participatie stevig te verankeren in onze stadsstructuur. We willen het actorschap van kinderen en jongeren versterken en hen een actieve rol geven, ze moeten hun stad mee kunnen creëren!” 

Renaat Landuyt, burgemeester: “De volgende jaren willen we ons één richtlijn als tweede natuur opleggen: Wat niet past voor kinderen past niet voor Brugge.”

“De volgende jaren willen we ons één richtlijn als tweede natuur opleggen: Wat niet past voor kinderen past niet voor Brugge.”

 
Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Rond het thema veilig naar school fietsen kon de stad al projecten realiseren dankzij het label. Het Fietsival, een festival met zowel volwassenen uit verschillende sectoren en kinderen en jongeren zelf, was het startschot van een verkeersveilig actieplan rond de schoolpoort. Samen met kinderen en jongeren stippelden de stad en Mobiel 21 verkeerseducatieve routes uit. Vero's zijn bewegwijzerde routes doorheen elke gemeente die zich situeren in de nabijheid van de meeste basis- en secundaire scholen en ook passeren langs plaatsen waar kinderen van 10 tot 12 vaak in de vrije tijd naar toe fietsen: sportverenigingen, jeugdbewegingen, grote winkels, bibliotheek, ...

Fietsival © Tom Brinckman