Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Hoogstraten

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Sara Driessen, jeugdconsulent: “Het centrale idee dat kindvriendelijkheid geldt als barometer voor een goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt, sprak ons onmiddellijk aan. We zijn er ons dan ook van bewust dat het behalen van het label slechts een startpunt is. Het echte werk begint nu. Het label op zich was voor Hoogstraten dan ook geen hoofddoel, maar eerder het leerproces dat samen met verschillende diensten werd afgelegd en dat Hoogstraten in de toekomst nog verder zet. Als is het natuurlijk wel fijn om met het label ook de inspanningen beloond en gewaardeerd te zien."

“We zijn er ons van bewust dat het behalen van het label slechts een startpunt is. Het echte werk begint nu.”

 
Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Daan Aerts, coördinator cultuur en vrije tijd: “Het werken aan een kindvriendelijke stad heeft voor een grote dynamiek gezorgd tussen de diensten onderling, maar ook tussen diensten, het bestuur, middenveld, inwoners en vooral kinderen en jongeren in Hoogstraten. Het helpt natuurlijk dat de visie achter kindvriendelijke stad voor iedereen bevattelijk is. Dat maakte dat het project en de zij-projecten op een groot draagvlak konden rekenen. Het was dan ook heel fijn om met dit verhaal rond te trekken, nieuwe mensen te leren kennen en bruggen te bouwen voor de toekomst. De afgelopen twee jaar merkte het stadbestuur dat door het kind centraal te zetten over verschillende beleidsdomeinen heen, projecten, beslissingen,... meer ‘body’ krijgen en vanuit verschillende ooghoeken worden bekeken.

Waar zijn jullie het meeste trots op?
Sara Driessen, jeugdconsulent: “Bij de opmaak van de strategie werden tijdens het belevingsonderzoek kinderen en jongeren betrokken. De stuurgroep werkte daarvoor met zeer gevarieerde en op maat gemaakte methodieken. Over de drie prioriteiten en domeinen heen slaagden we er in om een 750-tal kinderen en jongeren rechtstreeks en actief te betrekken. Daardoor was het uitwerken en uitvoeren van dit onderzoek niet alleen heel fijn maar ook ontzettend leerrijk. We leerden dat kinderen en jongeren ook over minder eenvoudige thema’s een mening hebben. Iets wat we inde toekomst zeker meenemen!”

“We leerden dat kinderen en jongeren ook over minder eenvoudige thema’s een mening hebben. Iets wat we inde toekomst zeker meenemen!”


Judith Schrijvers, duurzaamheidsambtenaar: “In de schoot van de stuurgroep kindvriendelijkheid ontstond een project School-Straten waar we erg trots op zijn. Met School-straten kijken we met een frisse, kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in Hoogstraten. Hoe vrij kan een kind er stappen, fietsen of rennen? En is de verkeersinfrastructuur rond de schoolpoort eigenlijk wel tof genoeg voor het kind zelf? Met het project willen we tegelijkertijd meer en betere bewegingsvrijheid voor kinderen in de schoolomgeving én willen we de CO2-uitstoot en fijn stof door schoolverkeer verminderen. Het perfecte bewijs van de centrale idee dat een kindvriendelijke stad meteen een mensvriendelijke stad wordt!”
Sofie Willebrords, mobiliteitsambtenaar: “‘As we speak’ zijn er al twee schoolomgevingen onder de loep genomen en lopen er momenteel twee testopstellingen aan de basisschool in Hoogstraten en Meer, een deeldorp van Hoogstraten. Het enthousiasme waarmee kinderen zelf met nieuwe en toffe ideeën komen zoals bijv. het beschilderen van de stoep en straat aan de ingang van de school, werkt aanstekelijk.

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Daan Aerts, coördinator cultuur en vrije tijd: “De uitdaging ligt er in om de ‘kindvriendelijke’ dynamiek die tot stand is gekomen te laten verder duren en uit te rollen. Hoogstraten werkte een uitvoerige strategie uit waarin we ook meteen de link legden met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de kinderrechten. De komende maanden zal in de beleidsplanning deze strategie tot op actieniveau geconcretiseerd worden. Een hele opdracht!”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Het project School-straten volgt voor elke basisschool in Hoogstraten hetzelfde traject:
1 Wat wil het kind zelf?
Doorheen het project staat het kind centraal: hoe beleven zij de mobiliteit rondom de schoolpoort?
2 Samen uitdagingen formuleren en oplossingen zoeken
Met kinderen en volwassenen formuleert de stad gezamenlijke uitdagingen per school. Elke school heeft immers een eigen mobiliteitssituatie. Met de hulp van experts wordt samen naar oplossingen gezocht.
3 Invoeren, testen en evalueren
Kleine en grote maatregelen worden eerst getest. De proefopstellingen kunnen erg diverse vormen aannemen: van sensibiliserende prikacties tot structurele ingrepen die gedurende maanden getest worden.
4 Testopstelling geslaagd? Houden zo!
Eenmaal getest volgt de evaluatie. Speciale aandacht gaat naar het raadplegen van kinderen en volwassenen en het omvormen van de proeven tot permanente maatregelen.