Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Beersel

“Door de focus op Kindvriendelijke Gemeente wil Beersel een plek creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en waar hun rechten en behoeften centraal staan.” (Jo van der Meylen, burgemeester)

Label ontvangen in 2018, verlengd in 2024.

Waarom kiest de gemeente voor kindvriendelijkheid?
Jo van der Meylen, burgemeester:
“De gemeente Beersel kiest voluit voor het label Kindvriendelijke Gemeente vanwege de overtuiging dat een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen essentieel is voor hun ontwikkeling en welzijn. Door deze focus wil Beersel een plek creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en waar hun rechten en behoeften centraal staan.

Een Kindvriendelijke Gemeente zorgt voor voldoende speelruimte, veilige verkeerssituaties en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, sportfaciliteiten en culturele activiteiten. Dit draagt niet alleen bij aan het welzijn van de kinderen, maar versterkt ook de gemeenschap als geheel. Ouders voelen zich meer gesteund en betrokken, wat leidt tot een hechtere en veerkrachtigere samenleving.”

Bruno Lerminaux, schepen van Jeugd: “Daarnaast is investeren in een kindvriendelijke omgeving ook een strategische keuze voor de toekomst. Kinderen die opgroeien in een stimulerende en zorgzame omgeving, ontwikkelen zich op termijn tot gezonde en betrokken burgers die op hun beurt weer bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeente.

“Kinderen die opgroeien in een stimulerende en zorgzame omgeving, ontwikkelen zich op termijn tot gezonde en betrokken burgers die op hun beurt weer bijdragen aan de leefbaar-heid van de gemeente.”

Kortom, door te kiezen voor het label kindvriendelijke gemeente, wil Beersel kinderen inspraak geven om te bouwen aan een duurzame toekomst waar elkeen zijn stem heeft. Op deze manier bouwen we aan een duurzame toekomst waarin zowel kinderen als volwassenen zich thuis en gewaardeerd voelen.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?

Tine Renders, jeugdconsulent: “Het kindvriendelijk verhaal is een verhaal waarbij vele partners betrokken zijn. Een kindvriendelijk beleid schrijf je zeker niet alleen. Vertrek vanuit de noden van kinderen en jongeren en zorg ervoor dat het thema ook op de politieke agenda staat.
Zorg samen met je organisatiebrede werkgroep voor draagvlak binnen de diensten van je gemeente of stad. Neem nieuwe mensen binnen jouw organisatie ook onmiddellijk mee in het verhaal en daag ze uit om mee kindvriendelijk te denken.”

“Neem nieuwe mensen binnen jouw organisatie ook onmiddellijk mee in het verhaal en daag ze uit om mee kindvriendelijk te denken.”

Joke Vandenbussche, diensthoofd Vrije Tijd: “Blijf kindvriendelijkheid ook steeds onder de aandacht brengen. Kindvriendelijkheid gaat echter niet alleen over het aantal en de zichtbaarheid van acties. Een kleiner project dat minder zichtbaar is kan ook zeer waardevol zijn. Kies vooral voor een duurzaam en effectief beleid.

Maak bij de opstart van het traject ‘Kindvriendelijke Gemeente’ werk van een duidelijk stappenplan en een retroplanning, waarbij ook voldoende tijd wordt voorzien voor participatie en terugkoppeling over de genomen stappen.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.

Joken Deknopper, diensthoofd Bib: “De Gemeenveldsite omvatte een aantal jaar geleden afzonderlijke openbare gebouwen (gemeentelijke basisschool, cultuurcentrum en bib, jeugddienst en dienst toerisme) zonder enige vorm van verbinding. Door een aantal van deze gebouwen te renoveren en andere functies te geven en door de multifunctionele inrichting van de aanliggende open ruimte, functioneert de site nu als één geheel, nl. een grote, open en groene ruimte waar iedereen kan genieten, creëren, inspireren, leren en spelen.
Door te vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en door kinderen en jongeren o.a. te betrekken bij de keuze van speeltoestellen, is een multifunctionele groene open ruimte gecreëerd waar zowel ontmoeting als spelen samenkomt. De verschillende faciliteiten zorgen ervoor dat jong en oud hier terecht kan.”