Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Temse

Label behaald in 2016, verlengd in 2022

“Het is voor mij essentieel om kinderen en jongeren als volwaardige burgers te beschouwen, niet in hun plaats te denken maar goed naar hen te luisteren en zelf aan het woord te laten. Zij zijn immers de experten en weten het best wat goed is voor hen.” (Tineke Van Britsom, schepen van jeugd)

Waarom kiest Temse voor Kindvriendelijkheid?

Nele De Cleen, Algemeen Directeur: “Kindvriendelijkheid geeft een frisse dynamiek aan onze dienstverlening. Lokaal Bestuur Temse maakte de afgelopen 6 jaar heel wat veranderingen door: de samensmelting gemeente-OCMW bracht niet alleen een nieuw organogram maar ook veel nieuwe mensen aan boord en vier nieuwe organisatiewaarden. Vier waarden die we verbinden met onze kindvriendelijke visie. Daarnaast is het ook een bewuste keuze geweest om kindvriendelijkheid als transversaal thema op te nemen in het Meerjarenplan. Dit alles maakt dat het een breed gedragen project is waar alle medewerkers met hart en ziel bij betrokken zijn. Het label geeft ons niet alleen erkenning van onze reeds geleverde inspanningen maar zorgt ook voor een extra dynamiek bij onze medewerkers en bestuursleden om verder te blijven bouwen aan een dienstverlening op maat van alle kinderen en jongeren in Temse.”

Tineke Van Britsom, schepen van jeugd, onderwijs, kinderopvang, duurzaamheid en participatie: “We kennen in Temse een enorme vergroening, de groep kinderen en jongeren groeit sterk aan. Het is voor mij essentieel om hen ook als volwaardige burgers te beschouwen, niet in hun plaats te denken maar goed naar hen te luisteren en zelf aan het woord te laten. Zij zijn immers de experten en weten het best wat goed is voor hen.”

Hugo Maes, Burgemeester:

"Het label is voor onze gemeente geen eindpunt, het zorgt voor extra uitdagingen en een groot gemeenschappelijk engagement gedragen door de volledige gemeenteraad.”

“Ik mocht zelf als jonge Chiroleider ervaren hoe we met onze groep uit onze jeugdlokalen werden gezet en hopeloos op zoek moesten naar een nieuwe plek. Een nare ervaring die geen enkele jeugdbeweging hoeft mee te maken. Het was dan ook mijn ambitie als jonge schepen van jeugd te ijveren voor een eigen plek voor alle jeugdbewegingen in Temse. Meer nog, samen met de Jeugdraad streden we en bouwden we samen aan nog meer plekken voor de jeugd: een jeugdhuis, kinderopvang, extra speelruimten… Die samenwerkingen waren elke keer opnieuw verrassend en verrijkend. Door te kiezen voor kindvriendelijkheid geven we de stem van de meest kwetsbare groep in onze samenleving een prominente plek en kiezen we expliciet voor breed jeugdbeleid over alle beleidsdomeinen heen. Het label is voor onze gemeente geen eindpunt, het zorgt voor extra uitdagingen en een groot gemeenschappelijk engagement gedragen door de volledige gemeenteraad.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kindvriendelijkheid?

Emmeline Foubert, jeugdconsulent en coördinator Kindvriendelijke Gemeente: “Omdat er, net zoals ik, de laatste jaren heel veel nieuwe werknemers aan boord kwamen bij het Lokaal Bestuur, hebben we het proces en traject naar de verlenging van het label aangegrepen om echt alle medewerkers opnieuw onder te dompelen in het kindvriendelijk verhaal en de kindvriendelijke visie van Temse. Zo kreeg elk team een werkboekje waarin ze uitgedaagd werden om een kindbril op te zetten en daarmee kritisch te kijken naar het eigen beleid, aanbod en dienstverlening. We vroegen werkpunten en ambities op te lijsten en gingen daarover met hen in gesprek. Die persoonlijke (kennismakings)gesprekken zorgden ervoor dat heel veel collega’s zich nu ook meer betrokken voelen op het thema, actief meedenken en meewerken aan meer kindvriendelijke beleid en bij vragen de weg naar ons vinden. Binnen ons bestuur rollen we het project ‘Kindvriendelijke Ambassadeurs’ uit en gaan we structureel overleg installeren om de kindvriendelijke kriebels warm te houden. Mijn tip: ga vooral collega’s en partners opzoeken en persoonlijk aanspreken, spring binnen en inspireer, het werkt aanstekelijk!”

Joke Maes, teamverantwoordelijke opgroeien en coördinator Kindvriendelijke Gemeente: “Kindvriendelijk beleid uitbouwen is geen zaak van team opgroeien alleen. Als coördinator of trekker is het belangrijk je oren en ogen op te houden. Wees nieuwsgierig, engageer anderen en blijf supporteren langs de zijlijn. Het is een werk dat nooit af is en vraagt best wel wat extra tijd bovenop onze nu al zo drukke agenda. Vraag en neem die tijd, het resultaat is het meer dan waard!”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk: een praktijkvoorbeeld

BEO – verantwoordingstool Meerjarenplan met indicator kindvriendelijkheid
Bij de opmaak van ons Kompas werd ons gevraagd weer te geven hoeveel budget ons bestuur investeert in kindvriendelijkheid. Geen makkelijke klus omdat dat geen geoormerkte budgetten zijn en overal zitten. We vroegen onze strategische cel mee te denken hoe we deze budgetten makkelijker in beeld konden brengen. Een ferme uitdaging maar onze kwaliteitscoördinator en strategisch coördinator gingen ermee aan de slag. En zo hanteren we sinds januari 2022 een nieuwe verantwoordingstool BEO. In deze tool wordt 4 keer per jaar een opvolging van de doelstellingen en acties uit het Meerjarenplan geregistreerd aan de hand van verschillende indicatoren. Een van die indicatoren is ‘kindvriendelijkheid’ geworden. Alle medewerkers wordt gevraagd in welke mate hun doelstellingen en acties invloed hebben op of van toepassing zijn voor kindvriendelijk beleid, we vragen hen daarbij ook een inschatting te maken van hoeveel budget er gekoppeld kan worden aan kindvriendelijkheid. Zo krijgen wij vier keer per jaar een overzicht van wat collega’s doen rond kindvriendelijk beleid. We gebruiken de resultaten vooral om verder met hen in gesprek te gaan. Doen ze het goed, dan krijgen ze een pluim, is er nog marge of liggen er grote uitdagingen op de loer, dan gaan we hen graag inspireren.

Buurtborrels
Meermaals per jaar trekt een delegatie van het college en vertegenwoordigers van diverse teams (groen, mobiliteit, integratie, jeugd, sociale dienst) naar verschillende buurten in Temse. Buurtbewoners worden per brief persoonlijk uitgenodigd voor een buurtwandeling, een gesprek over het wonen en samenleven in de buurt en een drankje. De kinderen en jongeren worden met een persoonlijke postkaart uitgenodigd door de Jeugddienst. Die voorzien in een aparte methodiek om met de kinderen en jongeren te praten en aan de slag te gaan rond thema’s die voor hen in hun buurt belangrijk zijn. Kinderen en jongeren kunnen zelf kiezen om fysiek aanwezig te zijn, of al hun grieven online gooien via een QR-code. De resultaten van deze buurtborrels worden neergeschreven in een verslag en een verder plan van aanpak.