Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Beringen

Label behaald in 2022

“Het traject naar het label kindvriendelijke stad is een mooie leerschool in een integraal en geïntegreerd beleid ontwikkelen. Je komt tot een strategie kindvriendelijkheid waar élke Beringenaar wel bij vaart.” (Karoline Lenaers, Directeur Mens)

Wat was voor Beringen de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Dimitri Dumont, Strategisch manager Mens: “Het traject naar het label kindvriendelijke stad ligt volledig in de lijn van de organisatorische doelstelling van Stad Beringen om dienstoverschrijdend en integraal te werken. Bovendien kan je als lokaal bestuur vanuit de actor- en regierol daadwerkelijk het verschil maken door zowel de bestaande reguliere werking als toekomstige projecten te koppelen aan een kindvriendelijke toets. Wat goed is voor kinderen en jongeren, is immers goed voor iedereen.”

Jessie De Weyer, schepen van jeugd en participatiebeleid: “Door als stad voor het label te gaan, creëren we bewustwording bij alle diensten. We zorgen dat elke medewerker binnen zijn of haar domein een “kind-bril” leert opzetten en de wereld kan bekijken vanuit een ander perspectief. Niet enkel specifieke diensten zoals de dienst Jeugd & Sport, de bibliotheek, of de dienst Samenleven moeten immers aandacht voor kinderen en jongeren hebben.”

"Niet enkel specifieke diensten zoals de dienst Jeugd & Sport, de bibliotheek, of de dienst Samenleven moeten immers aandacht voor kinderen en jongeren hebben.”

Ann-Sofie Vanoverstijns, schepen van samenleven: “Verbinden, groeien en kansen geven. Dat zijn de drie sterke krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025 van onze stad. Een breed gedragen en verbindend meerjarenplan met 8 beleidsdoelstellingen, waar een kindvriendelijk Beringen een belangrijk onderdeel van is. Het realiseren van het label ‘kindvriendelijke stad’ situeert zich binnen Beringen Bruisend en Kindvriendelijk, toegekend aan de dienst Samenleven en in nauwe samenwerking met de dienst jeugd en sport. Een stad waar het voor kinderen en jongeren aangenaam wonen is, is aangenaam voor iedereen. Kindvriendelijkheid is op die manier een uitstekende barometer voor een goed lokaal beleid.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Karoline Lenaers, Directeur Mens: “‘Wat is het belangrijkste,’ vroeg Grote Panda, ‘de reis of de bestemming?’ ‘Het gezelschap,’ zei Kleine Draak. In het geval van Kindvriendelijke stad zou ik durven zeggen dat én de reis én de bestemming én het gezelschap absoluut de moeite waard zijn. Binnen de organisatie word je uitgedaagd om met tal van beleidsdomeinen aan de slag te gaan; ook werelden die soms wat verder af liggen zoals publieke ruimte of mobiliteit. Buiten de organisatie zijn het de kinderen en jongeren die je doen verwonderen. Het traject naar het label kindvriendelijke stad is een mooie leerschool in een integraal en geïntegreerd beleid ontwikkelen. Je komt tot een strategie kindvriendelijkheid waar élke Beringenaar wel bij vaart. Zeker een aanrader dus!”

Patrick Everaerts, Deskundige ontwerp publieke ruimte: “Het is “een bezinningsperiode” waarbij onderzocht wordt wat er binnen de verschillende beleidsdomeinen van de stad al gedaan wordt en waar er kansen zijn tot optimalisatie. Gezien de diverse beleidsdomeinen, komt men in aanraking met heel wat andere aspecten die dikwijls binnen de eigen werking niet aan bod komen. Met een andere blik op kind/ jong zijn kan je binnen de eigen werking aan de slag gaan.”

Elke Aerts, Jeugdconsulent: “Het traject op weg naar het label is pittig en kan je niet alleen. De verbondenheid die tot stand komt tussen al de verschillende schakels is een proces met als resultaat een groot en breed draagvlak. Een draagvlak van collega’s, beleidsmakers, scholen, partnerorganisaties, ouders, kinderen, tieners, jongeren,... #verrijking #energieboost #dankbaar #allemaalsamenberingen”

"De verbondenheid die tot stand komt tussen al de verschillende schakels is een proces met als resultaat een groot en breed draagvlak."


Waar zijn jullie het meest trots op?

Yaël Vanbilsen, Deskundige marketing en communicatie: “Onze mascotte voor het label kindvriendelijke stad werd door een jonge Beringse ontwerper ontwikkeld met meer dan 700 kindertekeningen als inspiratie. Het resultaat mag er wezen: het beeld spreekt zowel kinderen als jongeren aan én onze typische huisstijl komt er op een speelse manier in terug. Win win!”

Lieselot Coppens, Deskundige jeugd en sport: “Ik denk dat we best wel trots mogen zijn op het afgelegde traject. Er werden heel wat kinderen, jongeren, ouders, middenveldorganisaties, ed. betrokken. Maar ook bij interne stadsdiensten en beleidsmakers werd er een hele weg afgelegd. De dynamiek en diverse contacten gaven écht energie voor het verdere traject.
Dit alles heeft er eveneens toe bijgedragen dat ‘kindvriendelijke stad’ een gedragen verhaal is binnen de organisatie. Dit zal ook cruciaal zijn voor de verdere geïntegreerde en overkoepelde samenwerking om Beringen als kindvriendelijke stad verder vorm te geven en uit te dragen. Wat op vlak van dienstverlening en beleid zorgt voor een win-win. Een kindvriendelijk beleid is een mensvriendelijk beleid. Je bouwt niet enkel aan een sterk beleid van vandaag, je bouwt ineens ook aan de toekomst van morgen.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Jessie De Weyer, schepen van jeugd en participatiebeleid: “Het is cruciaal dat we onze acties blijven aftoetsen aan onze vooropgestelde doelen en daarop bijsturen. Onze doelstellingen moeten we daarvoor ook zo meetbaar mogelijk formuleren. Zo willen we voorkomen dat we enerzijds te veel op automatische piloot handelen en anderzijds te enthousiast in een bijkomend nieuw project stappen.”

"Het is cruciaal dat we onze acties blijven aftoetsen aan onze vooropgestelde doelen en daarop bijsturen."


Yaël Vanbilsen, Deskundige marketing en communicatie:
“Ons doel is om jongeren op een leuke eigentijdse manier te bereiken met doelgerichte communicatie. We volgen communicatietrends op de voet en passen ze toe. Wanneer de Beringenaar de boodschap ontvangt, er iets aan heeft en interactie laagdrempelig is, dan is onze opzet geslaagd.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Geert Gielis – Deskundige educatie: “Het behalen van het label is een erkenning voor alle lokale initiatieven met een aanbod voor kinderen en jongeren. Een kindvriendelijke stad bouwt verder op alle basisvoorzieningen: de scholen en opvanginitiatieven, de speelmobiel op de buurtpleintjes, de brede school, de academie voor muziek woord en dans, de sportclub en de jeugdvereniging, het vakantieaanbod, het kinder- en jongerenaanbod vanuit het cultuurcentrum en de bib, toegankelijke recreatiecentra en evenementen, … Het zijn de plekken bij uitstek om te luisteren naar de dromen en zorgen van kinderen en jongeren, om hun talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen. Al deze lokale partners en hun medewerkers of vrijwilligers maken samen een kindvriendelijke stad.

Vanuit de stad proberen we al deze initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen. We brengen ze samen om nog meer te kunnen betekenen voor kinderen en jongeren. In Beringen doen we dit zeker ook vanuit een gedeelde bezorgdheid voor de kinderen, jongeren en gezinnen die het wat moeilijker hebben. Je hebt een netwerk van verschillende partners nodig om ondersteuning op maat te bieden voor verschillende leeftijdsgroepen en op verschillende levensdomeinen. De voorbije jaren hebben we dan ook sterk ingezet om die netwerken vorm te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan de brede school in samenwerking met Saamo die vrije tijd toegankelijk maakt voor alle kinderen uit de buurt, aan de uitbouw van een aanbod voor jongeren in het JAC, de werking van Arktos en de opstart van het OverKophuis. Outreachende medewerkers helpen gezinnen mee op weg of begeleiden transitieperiodes naar de kleuterschool, naar het secundair onderwijs of naar de arbeidsmarkt. In samenwerking met de sociale dienst, het Huis van het Kind, Rap op stap en het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie werken we drempels weg zodat alle kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren.”