Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Geraardsbergen

Label behaald in 2016, verlengd in 2022

“Kiezen voor kindvriendelijkheid is structureel en actief naar alle kinderen en jongeren toe gaan, hen beluisteren én hun mening implementeren in de uitwerking van ons beleid.” (Fernand van Trimpont, schepen van jeugdbeleid)


Waarom kiest Geraardsbergen voor kindvriendelijkheid?

Fernand Van Trimpont, schepen van Jeugdbeleid, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, stadsontwikkeling, internationale solidariteit: “We willen dat kinderen en jongeren actieve bewoners zijn. Dit wil zeggen dat ze ten volle deel uit maken van de Geraardsbergse samenleving en deze mee vorm kunnen geven.

Kiezen voor kindvriendelijkheid is structureel en actief naar alle kinderen en jongeren toe gaan, hen beluisteren én hun mening implementeren in de uitwerking van ons beleid. Kiezen voor kindvriendelijkheid is ervoor zorgen dat kinderen hun rechten kennen én ervoor zorgen dat elke organisatie en dienst mee de kinderrechten implementeert in haar werking.

Kindvriendelijke stad zorgt er ook voor dat alle diensten en actoren van onze stad, inzetten op het belang en de leefwereld van kinderen en jongeren. Het is een uitdrukkelijk statement dat je maakt als lokaal bestuur.”

"We willen dat kinderen en jongeren actieve bewoners zijn. Dit wil zeggen dat ze ten volle deel uit maken van de Geraardsbergse samenleving en deze mee vorm kunnen geven."


Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kindvriendelijkheid?

Tine Platteau, deskundige samenleven, Sarah Vanden Herrewegen, maatschappelijk werker Huis van het Kind, Barbara De Smet, deskundige jeugd:
• Vertrek vanuit de kinderen en jongeren zelf (hier trappen we een open deur in).
• Kijk naar de eigen noden van je stad of gemeente. Wees eerlijk voor jezelf en durf prioriteiten kiezen. Je kan nu eenmaal niet alles ineens veranderen.
• Kies een ‘partner in crime’ uit een andere dienst waarmee je het kindvriendelijke verhaal in je stad of gemeente trekt, al dan niet in combinatie met een stuurgroep. Met deze partner kan je sneller eens kort overleggen en je hebt een andere invalshoek dan enkel de blik van de jeugddienst.
• Maak werk van je draagvlak, met bijhorende communicatiestrategie. Blijf kindvriendelijkheid onder de aandacht brengen. Dit hoeft geen uitgebreid verslag te zijn elke keer, een kattenbelletje volstaat.
• Klop aan bij je bestuur en geloof in je eigen expertise. Een overtuigd bestuur maakt alles zo veel makkelijker. Probeer de meerwaarde te vinden voor de ander.
• Geniet van kleine succesjes en maak ze ook zichtbaar, ze betekenen dat er een proces aan de gang is. Een proces duurt lang, maar binnen 6 jaar ontdek je dan toch dat je al veel bereikt hebt!

"Maak werk van je draagvlak, met bijhorende communicatiestrategie. Blijf kindvriendelijkheid onder de aandacht brengen"


Kindvriendelijk beleid in de praktijk: een praktijkvoorbeeld

In het Kindvriendelijke verhaal van Geraardsbergen gaan we ‘allianties’ aan met andere diensten binnen onze organisatie. Zo ook met de politie. Er wordt samen nagedacht over wat kindvriendelijkheid betekent voor de dienst en hoe ze hiermee aan de slag kunnen gaan. Hierbij een getuigenis van de directeur Buurtpolitie bij de lokale politie Geraardsbergen-Lierde.

Kindvriendelijkheid door de ogen van de politie
Kindvriendelijkheid betekent dat kinderen en jongeren de kans krijgen om jong te zijn, om te genieten van de omgeving waarin ze opgroeien, kansen krijgen, zich kunnen ontwikkelen en contacten leggen met andere leeftijdsgenoten. Als politiedienst moeten we hiervoor attent zijn en dit meenemen in onze aanpak naar kinderen en jongeren. We moeten een positieve mindset hebben en niet meteen een negatief standpunt innemen zeker bij jongeren. Een positieve benadering en in gesprek gaan met de jongeren zijn hierin essentieel.
Door nauwe samenwerking met de jeugddienst omtrent verschillende thema’s brengen we dit ook bij onze mensen binnen en proberen we te werken aan deze kindvriendelijke mindset. De taken van politie worden vooral gezien in het repressieve onderdeel, maar we doen veel meer dan dat. Het is fijn om dit ook aan de buitenwereld te kunnen tonen.
Een mooi voorbeeld is de gezamenlijke actie rond de mondmaskers. Jongeren konden slogans bedenken om op hun mondmasker te zetten. Als politiedienst zijn we ingeschakeld om de jongeren positief aan te sporen een mondmasker te dragen en deelden we er ook uit. Onze politie mensen hebben hier graag aan meegewerkt.
We worden ook nauw betrokken bij de projecten rond jeugdruimte. Ook daar gaan we samen met de buurt en jongeren in gesprek om het aangenaam voor iedereen te maken. Samen hebben een visie rond spelende kinderen geschreven en die moeten we samen vertalen naar alle inwoners van Geraardsbergen.
We zijn zeker nog niet op het eindpunt. We willen onze politiemensen blijven inspireren en hun mindset verder laten ontwikkelen. De belangrijkste boodschap is ‘Praat met de kinderen en jongeren en luister ook naar hun kant van het verhaal’.