Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Riemst

“Deins er als kleinere gemeente niet voor terug om je te engageren om het label te behalen. De kunst is te vertrekken vanuit de eigen sterktes en van daaruit verder te werken.” (Elien Severens, jeugdconsulent)

Label ontvangen in 2018, verlengd in 2024.

Waarom kiest de gemeente voor kindvriendelijkheid?
Mark Vos, burgemeester: “Onze gemeente heeft altijd duidelijk gecommuniceerd dat ze voluit voor kinderen en jongeren wil gaan. Kinderen en jongeren zijn immers het nu én de toekomst. Een beleid dat kinderen en jongeren en hun eigenschappen centraal zet, is een gemeente waar het goed is voor iedereen. Een plek waar het fijn is om te wonen, te ravotten, op te groeien, om te leven…”

Bart Weekers, algemeen directeur: “Binnen onze gemeentelijke structuur zijn er veel eenmansdiensten of kleinere diensten. Door vol voor kindvriendelijkheid te gaan, kunnen we de samenwerking tussen de diensten verbeteren en levend houden. Voorheen heerste er vooral een eilandencultuur, vandaag vinden de interne (en externe) diensten elkaar veel meer. Werken aan een geïntegreerd en breed gedragen kind- en jeugdvriendelijk beleid is een blijvende motivatie om het leven van onze inwoners te optimaliseren.”

“Binnen onze gemeentelijke structuur zijn er veel eenmansdiensten of kleinere diensten. Door vol voor kindvriendelijkheid te gaan, kunnen we de samenwerking tussen de diensten verbeteren en levend houden.”

Sandra Thijs, domeinhoofd Welzijn: “Riemst is een sterk vergrijzende gemeente en er is slechts een lichte vergroening. Om een tegenwicht te vormen, zetten we bewust in op een gezins- en kindvriendelijk beleid. We werken gedecentraliseerd, zodat iedereen kan thuis-komen in eigen dorp. Basisscholen en verspreide kinderopvang in bijna ieder dorp, de speel- en ontmoetingsplekken, georganiseerd busvervoer, onze activiteiten op dorpsniveau… Nabijheid is één van onze sterktes en verhoogt de leefbaarheid van onze dorpen.”

“Nabijheid is één van onze sterktes en verhoogt de leefbaarheid van onze dorpen.”

Elien Severens, jeugdconsulent: “In het verleden (voor 2017) gebruikten we vaak de termen ‘inspraak’ en ‘participatie’, maar eigenlijk beseffen we nu dat we toen te weinig ken-nis hadden van de échte betekenis hiervan. Een belangrijke les die we tijdens het proces leerden is dat we eerder ‘geïnformeerd’ dan ‘geluisterd’ hebben. Dit moest anders! Bij de opmaak van het actieplan (2018-2024) waren we ons hier bewust van en werd dit anders doen een prioriteit. Er ontstond een zoektocht naar hoe we inspraak en participatie nu precies moesten aanpakken. We hadden deze kennis zelf niet echt, maar waren bereid te leren van experten. We lieten ons dus bijstaan en doen dat nu nog regelmatig. Op die manier kunnen we voldoende breed gedragen input verzamelen, om zo ons beleid af te stemmen. We streven naar een gemeente die zo dicht mogelijk bij haar inwoners staat. Alleen zo kun-nen we samen mét en vóór de doelgroep zaken realiseren.”

“Door te verdiepen op het vlak van inspraak en participatie kunnen we nu voldoende breed gedragen input verzamelen, om zo ons beleid erop af te stemmen.”

Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kind(jeugd)vriendelijkheid?
Peter Neven, schepen van Jeugd: “Zet in op een sterk merk, intern en extern. Voor ons fungeert mascotte Riki als verbinder. Op extern niveau zorgt dit voor herkenbare en speelse communicatie met en voor kinderen (en ouders), maar ook intern is hij uitgegroeid tot een gekend figuur. Riki brengt gesprekken op gang en opent deuren.”

Hanne Digneffe, deskundige Communicatie: “Zorg voor duidelijke en kindvriendelijke communicatie en zet in op meerdere kanalen: visueel aantrekkelijke flyers, een duidelijke website, een nieuwsbrief op maat van jongeren en sociale media. Maak bestaande kanalen kind- en jeugdvriendelijker, zorg voor toegankelijke media voor alle doelgroepen en creëer laagdrempelige mogelijkheden voor feedback.”

Sigrid Rubens, coördinator buitenschoolse kinderopvang: “Alles valt of staat met het uitgebouwde netwerk. Ga zoveel mogelijk partnerschappen aan om een uitgebreid (vrije tijds)aanbod te creëren voor iedereen. Een samenwerking met zowel interne als externe partners is nodig om zoveel mogelijk domeinen aan te raken. Op die manier zetten we niet enkel in op het organiseren van activiteiten, tegelijkertijd zorgen we ook voor ondersteuning en een uitgebreid flankerend gezinsbeleid. De afgelopen jaren konden we al mooie projecten realiseren met de eigen vrije tijdsdiensten, maar ook met onze Kunstacademie, sportclubs, Rap op Stap, Arktos, JAC…”

“Alles valt of staat met het uitgebouwde netwerk. Ga zoveel mogelijk partnerschappen aan om een uitgebreid aanbod te creëren voor iedereen.”

Elien Severens, jeugdconsulent: “Deins er als kleinere gemeente niet voor terug om je te engageren om het label te behalen. De kunst is te vertrekken vanuit de eigen sterktes en van daaruit verder te werken. Het is vooral belangrijk om steeds de haalbaarheid af te toetsen en samen met je netwerk bestaande projecten te versterken of op nieuwe projecten (in andere domeinen) mee de kindvriendelijke stempel te drukken. Het heeft dus ook voordelen om met kleinere diensten samen te werken. Hierdoor ken je jouw collega’s goed en is er een grote wendbaarheid. Door deze contacten te onderhouden en het netwerk verder uit te bouwen, zorg je ervoor dat je als trekker vanaf het begin betrokken en gekend bent binnen alle domeinen.”

“Door contacten te onderhouden en je netwerk verder uit te bouwen, zorg je ervoor dat je als trekker vanaf het begin betrokken en gekend bent binnen alle domeinen.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Peter Neven, schepen van Jeugd: “Onze Riki-awards zijn een gegeven dat echt wel leeft binnen onze gemeentelijke diensten. Riki wordt ingezet om het intern draagvlak te stimuleren en het gedachtengoed rond Kind- en Jeugdvriendelijk Riemst levendig te houden. Deze awards werden in januari 2020 voor de eerste keer uitgereikt aan collega’s die zich in het jaar voordien enorm ingezet hadden om van onze gemeente een nog kind- en jeugdvriendelijkere plek te maken. Sindsdien reiken onze burgemeester en algemeen directeur jaarlijks de Riki-awards uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het personeel. Vele diensten ontvingen al een award om hun inzet te erkennen en belonen. Ondertussen zijn de Riki-awards erg gegeerd en de diensten willen nog actiever meewerken om het label te behouden.”

Remco Wouters, jongerenwerker Arktos: “Ik mag vanuit Arktos samen met de gemeente en fietsbieb werken aan het project ‘Move That Bus’. Dit is een subsidieproject rond informeel vrijwillig engagement bij jongeren, dat gericht is op jongeren tussen 14 en 18 jaar. We gaan op zoek naar jongeren die interesse hebben om een bus om te bouwen en ze beslissen volledig zelf hoe het project er van begin tot einde zal uitzien.”

“Met ‘Move That Bus’ gaan we op zoek naar de noden en behoeften van jongeren, om zo toekomstgericht iets duurzaam te kunnen opzetten.”

“Dit project is tot stand gekomen omdat de gemeente het niet gemakkelijk vond om jonge-ren te bereiken, des te meer omdat er in Riemst geen middelbare school is. Na enkele eerdere brainstormsessies met mijn collega’s van Arktos, besloot de gemeente dat ze het over een andere boeg zouden gooien wat betreft het vrijetijdsaanbod voor jongeren tussen 14 en 18 jaar. Zo ontstond het idee om in te tekenen op het subsidiedossier. Samen gaan we op zoek naar de noden en behoeften van deze doelgroep, om zo toekomstgericht iets duurzaam te kunnen opzetten.”