Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Dendermonde

Label behaald in 2016, verlengd in 2022

“Elke dag opnieuw kiezen om werk te maken van kindvriendelijkheid vraagt meer inzet en een goede samenwerking.” (Wouter Van der Vurst, algemeen directeur)

Waarom kiest Dendermonde voor kindvriendelijkheid?

Lien Verwaeren, Schepen van Jeugd: “We maakten in Dendermonde een aantal jaar geleden heel doordacht de keuze om het traject kindvriendelijke steden en gemeenten te doorlopen. Kinderen en jongeren zijn immers niet alleen onze toekomst. Zij fietsen, spelen, lopen … elke dag in onze stad. In tegenstelling tot volwassenen hebben ze geen stem bij verkiezingen, maar wel een duidelijk beeld over hun ideale plek om ‘te zijn’. Het is mijn plicht als schepen van jeugd om te zorgen dat hun ideeën de weg vinden naar een beleidsplan.

Als we echt willen dat kinderen en jongeren zich welkom voelen in Dendermonde, moeten we hen vooral ook het gevoel geven dat wij hier allemaal samen werk van willen maken. Hen hierbij de kansen geven die ze nodig hebben om verder uit te groeien, vraagt een goede samenwerking tussen het lokaal bestuur en de samenleving. Kiezen voor kindvriendelijkheid is ook kiezen voor die doordachte samenwerking. Een samenwerking waar andere beleidsdomeinen vaak jaloers op zijn.”

"Het is mijn plicht als schepen van jeugd om te zorgen dat de ideeën van kinderen en jongeren de weg vinden naar een beleidsplan."

Wouter Van der Vurst, algemeen directeur: “Kiezen om het traject te doorlopen is een eerste stap. Elke dag opnieuw kiezen om werk te maken van kindvriendelijkheid vraagt meer inzet en een goede samenwerking. Merken dat we zowel op een evident vlak als vrije tijd, als op het andere vlakken zoals kinderarmoede, ruimtelijke ordening en mobiliteit stappen vooruit zetten maakt mij enorm fier.”

 Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van kindvriendelijkheid?

Paulien Verbeeck, jeugdconsulent: “Elke dag verder werken: Ga je voor het label, weet dan dat je gaat voor een pad dat nooit eindigt. Soms intensief maar vaak mooi, interessant en leerrijk. Maak vooral als ‘trekker kindvriendelijkheid’ dat er periodes zijn waarin je intensiever en vernieuwender te werk kan gaan, en rustigere periodes en voor afwerken en bijsturen. Alleen zo kan je de grote groep in beweging houden zonder stil te vallen.

Geen taak van de jeugddienst alleen: Een kindvriendelijk beleid schrijf je nooit alleen. Kinderen en jongeren duiken in elk beleidsdomein op. Ga op zoek naar win-win situaties waar ook andere collega’s (tijds)winst uit halen. Ze mee krijgen in de leefwereld van kinderen en jongeren is vaak de moeilijkste stap. Nadien is het een kwestie van ze warm te houden en dat loopt vaak vanzelf. Belangrijke kantlijn, van achter jouw bureau komen doet wonderen. Samenwerken vraagt tijd, ook van jezelf.
Vergeet de kinderen en jongeren niet:
Zoek een goed evenwicht in het betrekken van kinderen en jongeren. Wil je hen graag bevragen en met hen terugkoppelen, plan dan zeker momenten in. Als dossiers plots in een hogere versnelling komen, zijn dat de eerste momenten die wijken om tijd te sparen.”

"Een kindvriendelijk beleid schrijf je nooit alleen. Kinderen en jongeren duiken in elk beleidsdomein op. Ga op zoek naar win-win situaties waar ook andere collega’s (tijds)winst uit halen."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk: een praktijkvoorbeeld

Tijdens ons belevingsonderzoek legden we de focus op ‘kindvriendelijke openbare ruimte’. Dit resulteerde al snel in een visie op spelen. Met deze visie gingen we op stap en sloegen we bruggen naar collega’s die bezig zijn met het inrichten van onze openbare ruimte. De start van een traject waarbij we elkaars werking leerden kennen en samen op zoek gingen naar manieren die voor onze stad werken.

Om de link naar kinderen en jongeren groter te maken, werd de jeugdconsulent toegevoegd aan de werkgroep openbaar domein. Daar werd meteen duidelijk dat openbare ruimte veel verder gaat dan spelen alleen. Kinderen en jongeren gebruiken onze stad op een heel andere manier en dat is meer dan ok. Door daar intensiever rond samen te werken, creëer je meer verdraagzaamheid en begrip. Skaten op een trap of bank is daardoor niet langer overlast, maar een tiener die een hobby uitoefent.

De herinrichting van de Oude Vest, de winkelstraat in Dendermonde is een eerste grootschalig dossier waarbij kinderen en jongeren van dichtbij betrokken worden. Zowel bij de eerste visiefase als alle stappen die nadien volgden, werden kinderen en jongeren betrokken. We willen een stadskern die echt aantrekkelijk is voor alle gebruikers. Vooral jongeren zijn heel aanwezig in dit straatbeeld tijdens de middagpauze en vlak voor- en naschools. Dé kans om hen een welkomstgevoel te geven die we met twee handen grijpen. We kijken alvast uit naar de realisatie op terrein, maar de plannen zien er alvast veelbelovend uit.