Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Overijse

“Kindvriendelijkheid wordt voor velen als evident bevonden, terwijl er eigenlijk te veel in hun plaats wordt beslist.” (Inge Lenseclaes, burgemeester)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Inge Lenseclaes, burgemeester:
“We willen graag een leeftijdsvriendelijk beleid voeren in heel de gemeente en maar liefst een vierde van onze inwoners is jonger dan 19 jaar. Om dat te bereiken is het dus enorm belangrijk om jongeren in hun kracht te zetten. Wat goed is voor kinderen is ook goed voor gezinnen, voor grootouders… Kindvriendelijkheid wordt voor velen als evident bevonden, terwijl er eigenlijk te veel in hun plaats wordt beslist.”

Leo van den Wijngaert, schepen van Jeugd: “Bij de start van het traject waren we het idee genegen om een kindergemeenteraad in te richten, maar gaandeweg beseften we dat twee keer per jaar samenzitten met een groepje van 15 kinderen een druppel op een hete plaat is. In een kindvriendelijke gemeente is zowel het beleid als de werking van de diensten volledig doordrongen door een inspraakrelfex naar kinderen en jongeren toe. Niet enkel wanneer het gaat over speelterreinen.”

“In een kindvriendelijke gemeente is zowel het beleid als de werking van de diensten volle-dig doordrongen door een inspraakrelfex naar kinderen en jongeren toe. Niet enkel wanneer het gaat over speelterreinen.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Kim De Hertogh, afdelingshoofd Mens
: “Het traject heeft in Overijse collega's en dien-sten samengebracht door te werken aan een gemeenschappelijk doel dat de eigen taken en verantwoordelijkheden overstijgt. Eenmaal mensen een goed begrip hebben van wat kindvriendelijkheid is, merk je dat collega's dit implementeren in hun dagdagelijks werk en ont-staan er reflexen die niet meer tegen te houden zijn. In de goede zin, voor de duidelijkheid. Je merkt ook dat er iets in gang wordt gezet waar je eigenlijk altijd op verder bouwt, wat je niet ineens gaat terugdraaien of stil kan laten vallen.

Het is ook oprecht heel interessant om met kinderen in gesprek te gaan over dingen die ertoe doen. Wanneer je dat echt eens degelijk doet, besef je met schaamrood op de wangen dat het zoveel inzichten oplevert. Kinderen hebben minder vooringenomenheden dan volwassenen en hebben een frisse kijk op elk mogelijk onderwerp.”

“Kinderen hebben minder vooringenomenheden dan volwassenen en hebben een frisse kijk op elk mogelijk onderwerp.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Filip Tollet, deskundige Evenementen:
“Het belevingsonderzoek was sowieso een hoogtepunt. Met de hulp van verschillende collega’s hebben we een veelheid aan methodieken uitgewerkt, afhankelijk van de leeftijd en het thema dat we wilden bevragen. Dat was leuk, uitdagend en ook heel nuttig want het leverde veel bruikbare output. Dat resultaat wilden we graag breed communiceren.

We hingen banners met quotes van de kinderen in het straatbeeld, niet alleen om terug te koppelen naar de deelnemers maar ook om àlle Overijsenaren inkijk te geven in de leefwereld van kinderen en jongeren. Zo stond er bijvoorbeeld ‘mensen rijden hier door het rood, kei veel keer’ aan de oversteekplaats van een school of ‘ik zou het leuk vinden om met de fiets te komen want wachten in de file is echt niet leuk’ aan de parking van het vrijetijdscentrum. Op momenten dat je aan de slag kan met die signalen voel je dat je werk echt impact kan hebben.”

“Het belevingsonderzoek was sowieso een hoogtepunt. Op momenten dat je aan de slag kan met die signalen voel je dat je werk echt impact kan hebben.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Els Vanbilloen, diensthoofd Sociale Dienst:
“We moeten blijven inzetten op outreachend werken naar kwetsbare gezinnen. We zien dat het besef nu al bij verschillende gemeentelijke diensten groeit dat we attent moeten zijn voor het bereiken van gezinnen in kwetsbare situaties in onze dienstverlening. Door onze werking in kaart te brengen hebben we ontdekt dat er heel veel mooie trajecten lopen, maar nog een beetje los van elkaar. Daar willen we verandering in brengen door een sterk netwerk uit te bouwen van iedereen die rond kinderen en welzijn werkt.

Ook met de externe partners kan nauwer samengewerkt worden. Die willen we samenbrengen in een welzijnshuis. Zo verlagen we letterlijk drempels en wordt de zoektocht naar de juiste hulp zoveel eenvoudiger. Op die manier kunnen we gezinnen meer rust geven, een stressvrije gezinssituatie is immers enorm belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. En wanneer partners en medewerkers een bekend gezicht zijn voor elkaar weet iedereen waarvoor ze bij elkaar terecht kunnen."

“Ook met de externe partners kan nauwer samengewerkt worden. Die willen we samenbrengen in een welzijnshuis. Zo verlagen we letterlijk drempels en wordt de zoektocht naar de juiste hulp zoveel eenvoudiger.”

"We willen ook de zelfstandige studenten niet vergeten, ook al zijn ze 18+. Zij hebben vaak zoveel aan hun hoofd dat ze heel weinig ruimte hebben om te slagen. Daarvoor willen we ook een veilige omgeving creëren zodat ze zich op hun studies kunnen concentreren.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Fara Elsen, deskundige Publiekswerking:
“Tijdens de aankomende verkiezingen (juni 2024) willen we kinderen en jongeren mee laten stemmen. In alle lokale stemkantoren is er speciaal stemhokje op maat van kinderen met leuke, grote stemformulieren. Er kan gestemd worden op drie mogelijke pop-up sportinstallaties en drie mogelijke locaties in Overijse waar die kan komen. De combinatie met de meeste stemmen wordt sowieso geplaatst tijdens de zomer."

“Tijdens de aankomende verkiezingen (juni 2024) willen we kinderen en jongeren mee laten stemmen.”

"Met de opkomstplicht die nu is weggevallen voor de lokale verkiezingen willen we de stemcultuur aanwakkeren bij deze generatie kinderen en willen we ook duidelijk maken dat we kinderen beschouwen als evenwaardige partners in het beleid. Ook hun stem telt! Alle huishoudens met kinderen onder de 14 jaar gaan dus een soort van oproepbrief ontvangen en worden in de stemkantoren opgewacht door vrijwilligers.”

“Alle huishoudens met kinderen onder de 14 jaar gaan voor de lokale verkiezingen een soort van oproepbrief ontvangen en worden in de stemkantoren opgewacht door vrijwilligers.”