Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Hasselt

Label behaald in 2022

“Je maakt andere diensten bewust van de stem van kinderen en jongeren in jouw stad en dat is erg waardevol. Als jeugddienst schuif je mee aan tafel bij projecten waar je anders nogal snel vergeten kan worden.” (Femke Hendriks, diensthoofd jeugd)

Wat was voor Hasselt de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Habib El Ouakili, Schepen van jeugd: “Hasselt is een aantrekkelijke stad! Het aantal inwoners groeit elk jaar. Zo zijn we ondertussen al met zo’n 80.000 Hasselaren, waarvan 1/4de jonger is dan 24 jaar. Kinderen en jongeren maken dus echt een groot en belangrijk deel uit van onze Hasseltse bevolking.
Wij vinden het belangrijk dat deze 20.000 kinderen en jongeren zich goed voelen in Hasselt. Want vergis je niet, het is voor hen niet makkelijk geweest de afgelopen jaren, corona hakte serieus in op hun mentaal welzijn. We willen daarom hard werken aan een kindvriendelijke stad die een veilige haven is voor iedereen en waar iedereen zichzelf kan zijn.
We zien Kindvriendelijke Stad en het actieplan als een startpunt, om samen met het stadspersoneel dagelijks inspanningen te leveren om te investeren in een kindvriendelijke stad, dit allemaal samen en transversaal.
Investeren in kinderen, is in de eerste plaats investeren in die kinderen zelf, omdat ze het nodig hebben en verdienen. Maar investeren in kinderen is voor ons ook investeren in de toekomst. Hen de kans geven om gehoord te worden, bereid zijn om te luisteren en hen zien als volwaardige medeburgers om hen de kans te geven op te groeien tot warme Hasselaren, die op hun beurt kunnen zorgen voor een aangename stad voor de volgende generatie kinderen en jongeren.”

"We zien Kindvriendelijke Stad en het actieplan als een startpunt, om samen met het stadspersoneel dagelijks inspanningen te leveren om te investeren in een kindvriendelijke stad, dit allemaal samen en transversaal."

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Femke Hendriks, Diensthoofd Jeugd: “Het is een aanrader om voor het label Kindvriendelijke Stad te gaan omdat het de werking binnen je stad of gemeente in goede zin kan veranderen. Je maakt andere diensten bewust van de stem van kinderen en jongeren in jouw stad en dat is erg waardevol. Als jeugddienst schuif je mee aan tafel bij projecten waar je anders nogal snel vergeten kan worden. Op die manier kan je van bij de start ervoor zorgen dat de bril van kinderen en jongeren ook wordt opgezet. Zeker in projecten op vlak van stadsontwikkeling kan dit een wezenlijk verschil maken.
Door het belevingsonderzoek en de data-analyse krijg je bovendien een grondig beeld van de kinderen en jongeren die in je stad wonen en bewegen. Dat is een schat aan informatie en een solide basis om je activiteiten en projecten als dienst de komende jaren op af te stemmen. Het maakt je als dienst nog veel meer expert op vlak van kinderen en jongeren dan je voorheen was.”

"Als jeugddienst schuif je mee aan tafel bij projecten waar je anders nogal snel vergeten kan worden. Op die manier kan je van bij de start ervoor zorgen dat de bril van kinderen en jongeren ook wordt opgezet."


Waar zijn jullie het meest trots op?

Ellen Olefs, coördinator Hasselt Kindvriendelijke Stad: “Eind 2020, in volle coronatijd, organiseerde de stad Hasselt een bevraging bij jongeren over onder meer mentaal bevinden. De resultaten van de bevraging zijn ontnuchterend. Hasseltse jongeren zijn vermoeid, gedemotiveerd en hebben moeite met stress. Over het algemeen bleek uit de bevraging dat Hasseltse jongeren vaak verdrietig en eenzaam zijn en somber naar de toekomst kijken.
Gedurende de tweede helft van 2021 voerden we het belevingsonderzoek uit. Hier vormde mentaal welzijn één van de prioritaire thema’s. De resultaten waren duidelijk: het mentaal welzijn van onze kinderen scoort goed, dat van onze jongeren daarentegen zeer slecht. We bevroegen bij hen hoe ze zich voelden, wat de oorzaak daarvan was, waar ze wakker van liggen, maar ook hoe ze geholpen willen worden en wat we als stad kunnen doen.
De bevraging ‘çava? çava!’ kreeg een verder leven en werd een project. Het project omvat een podcastreeks van 5 afleveringen over 5 verschillende thema’s. In elke aflevering komt er een ander thema aan bod waarbij jongeren uit Hasselt ook aan het woord komen. Belangrijk is dat er telkens ook een psycholoog of expert bij zit om het thema of onderwerp te kaderen. Los van de podcastreeks zal er aan elke aflevering ook een actie of evenement gekoppeld worden.”


“Ik hou mezelf normaal voortdurend bezig. Ik heb corona gehad en moest in een kamer zitten helemaal alleen. Dat was heel moeilijk omdat ik normaal continu bezig ben (praten met anderen, hobby’s, …). Toen besefte ik echt hoe fel wij onze problemen allemaal ontwijken door onszelf af te leiden.” (V, 17 jaar)


Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Hugo Cuyvers, Directeur Vrije Tijd: “Het blijft een uitdaging om te meten of we reële impact genereren met onze strategie. Het is dan ook belangrijk dat we die impact proberen meetbaar te maken. We streven naar een systeem om onze aanpak rond kindvriendelijkheid binnen onze stad en organisatie te kunnen monitoren. Met het ‘dashboard kindvriendelijkheid’ zetten we een eerste stap om een aantal cijfers continu op te volgen (die rechtstreeks komen van hasselt.incijfers.be), en maken we ook de link tussen het bestuursakkoord en kindvriendelijkheid zichtbaar en concreet. Op deze manier brengen we goed in kaart hoe onze projecten bijdragen tot kindvriendelijkheid in Hasselt.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Ellen Olefs, coördinator Hasselt Kindvriendelijke Stad: “Publieke ruimte was één van onze prioritaire thema’s waar we Hasselt in kaart brachten, de functies van publieke ruimte bevroegen en de randvoorwaarden hiervan. Hieruit was het centrum een zeer besproken locatie bij jong en oud. Opvallend was enerzijds dat er nog veel werk was in het centrum, zeker voor kinderen die het centrum aangeven als een saaie plek. Anderzijds werd doorheen het belevingsonderzoek regelmatig faciliteiten en het meubilair besproken. Tijd om hier verder mee aan de slag te gaan! We schakelen onze kinderraad ‘de Baste Bende’ in. De Hasseltse kinderraad ‘de Basta Bende’ is het inspraakkanaal voor Hasseltse kinderen van basisschoolleeftijd. Samen met Villa Basta en een groepje gemotiveerde kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar gaan we jaarlijks op zoek naar nieuwe manieren om van Hasselt een aangename en kindvriendelijke stad te maken.

Het Hasseltse stadsbestuur stelt de Hasseltse kinderraad ‘de Basta Bende’ aan om te onderzoeken hoe het gesteld is met de faciliteiten in de publieke ruimte. Gedurende 2022 onderzoeken ze het meubilair in de openbare ruimte. Ze onderzoeken hoe het hiermee gesteld is, wat beter kan en stellen concrete aanbevelingen op die nadien vertaald worden door de dienst Jeugd in acties. Daarnaast onderzoeken ze de faciliteiten voor kinderen in het centrum. Ze gaan dieper in op de kindvriendelijkheid in het centrum, breder dan enkel speelruimte. Ook hier maken ze een analyse en formuleren ze aanbevelingen. Nadien vertaalt de dienst Jeugd in samenwerking met andere diensten dit in een kinderkaart, welke inspeelt op de noden van kinderen maar ook een vertaling wordt van de aandachtspunten die ouders gaven tijdens de belevingsonderzoeken.”

“Kom naar ons met een camera en vraag onze mening.” (M, 11 jaar)