Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Gent

"Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren en vooral de meest kwetsbare."

Label ontvangen in 2014, verlengd in 2020

Waarom kiest de stad voor kind- en jeugdvriendelijkheid?

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd: “Een stad die goed is voor kinderen en jongeren, is goed voor élke Gentenaar. Ouders vinden in zo’n stad steun en rust, en iederéén plukt de vruchten van meer groen, veiliger verkeer en ontspannen winkelen. Werken aan een kindvriendelijke stad betekent in alle beleidsbeslissingen rekening houden met kinderen en jongeren en vooral de meest kwetsbare. Een kind- en jeugdvriendelijke stad eindigt niet bij het beleid maar is gebouwd op een stevige samenwerking met middenveld en Gentenaren.”

Mieke Hullebroeck, Algemeen Directeur: “Kind- en jeugdvriendelijkheid zit ondertussen in het Gentse DNA verweven.”
Heb je tips voor andere steden en gemeenten die werk willen maken van Kindvriendelijkheid?

"Respectvol samenwerken, over vele grenzen heen, brengt je heel ver. Luisteren naar elkaar vanuit oprechte nieuwsgierigheid voedt en verrijkt je beleid."

Marianne Labre, programmaregisseur kind- en jeugdvriendelijke stad Gent: “Wil je echt werk maken van een kind- en jeugdvriendelijk beleid, dan moet verantwoordelijkheid opgenomen worden op alle niveaus (politiek, ambtelijk, middenveld,...). Respectvol samenwerken, over vele grenzen heen, brengt je heel ver. Luisteren naar elkaar vanuit oprechte nieuwsgierigheid voedt en verrijkt je beleid.”

Maïté Coppens, voorzitter Jeugdraad: “Ga niet enkel voor veel en zichtbaar. Kies voor een duurzaam en effectief beleid dat doortastende keuzes durft maken.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Het project ‘Kinderen Eerst’ ondersteunt scholen in de strijd tegen kinderarmoede.

Ruth Inslegers, Regisseur kinderarmoede: “Maatschappelijk werkers van de sociale dienst houden zitdagen op scholen of geven gerichte adviezen. Door aanwezig te zijn op de school valt voor ouders en jongeren de drempel naar hulpverlening weg. De school is een vertrouwensplek waar ze makkelijker hun vragen durven stellen, maar schoolteams hebben zelf niet altijd een pasklaar antwoord. De maatschappelijk werkers van ‘Kinderen Eerst’ zoeken een oplossing voor de welzijnsvragen. Ze gaan ook op zoek naar voordelen waar het gezin nog geen gebruik van maakt, maar die hen een welkom duwtje in de rug kunnen geven (bv. de studietoelage of medische kaart). De medewerkers van 'Kinderen Eerst' scheppen klaarheid in het administratieve web en brengen de ouders of jongere in contact met de juiste instanties.”

Het pilootproject werd opgestart in 2015 en werd in 2017-2018 opgenomen in de reguliere werking van de Sociale Dienst.
Meer info over het project vind je hier.


© Stad Gent