Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Dilsen-Stokkem

“De nood aan een JAC bleek hoog in onze stad en nog voordat het jurygesprek plaatsvond konden we al een zitdag van het JAC realiseren, geweldig toch! Ik ben ervan overtuigd dat dat zonder dit traject nooit zo snel gelukt was.” (Katleen Jacobs, coördinator preventieve gezinsondersteuning)

Label ontvangen in 2024.

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Pieter Indemans, schepen van Jeugd:
“In een vorige legislatuur hadden we het traject al eens doorlopen, maar het label helaas niet gehaald. Bij de start van deze beleidsperiode was het snel duidelijk dat we er opnieuw voor zouden gaan. Het is natuurlijk politiek gezien een mooi iets om mee uit te pakken, maar als schepen van Jeugd heb ik altijd gezegd dat het label halen niet het doel mag zijn. Het was voor mij het belangrijkste dat we onze organisatie hebben kunnen overtuigen om de brede jeugdreflex te hanteren en telkens bij nieuwe ideeën of het maken van beslissingen, er toch ook even naar te kijken vanuit het standpunt van kinderen en jongeren. Dat we dan nu ook effectief het label in ontvangst mogen nemen is een bijzonder waardevolle stap richting beter beleid voor kinderen en jongeren én natuurlijk de kers op de taart.”

Goele Van De Beek, maatschappelijk assistent Sociale Dienst: “De stuurgroep was gemotiveerd om met een vergrootglas en kritische blik te kijken naar wat kinderen en jongeren in Dilsen-Stokkem nodig hebben om goed omringd op te groeien. We hebben het traject aangegrepen als hefboom om het beleid naar kinderen en jongeren breed open te trekken. Het was een verrijkend proces op vele vlakken.”

“We hebben het traject aangegrepen als hefboom om het beleid naar kinderen en jongeren breed open te trekken. Het was een verrijkend proces op vele vlakken.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Martijn Bosmans, planner groen bij de Stedelijke Werkplaatsen
: "Je kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren en hun rechten wordt sterk aangescherpt. Het verandert je manier van denken, niet alleen voor kinderen, maar ook voor andere doelgroepen zoals ouderen en minder mobielen. Het uitgangspunt vanaf de eerste samenkomst was: ‘wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen’. Een uitspraak waar veel waarheid in zit en die ons een fijne houvast gaf doorheen het traject. Het is belangrijk om vanuit elke dienst en elk beleidsdomein te leren kijken vanuit de jeugdbril en te ontdekken welke impact lokaal beleid kan hebben op kinderen en jongeren."

“Je kennis over de leefwereld van kinderen en jongeren en hun rechten wordt sterk aangescherpt. Het verandert je manier van denken, niet alleen voor kinderen, maar ook voor andere doelgroepen zoals ouderen en minder mobielen.”

Pieter Indemans: “De diensten die al veel met kinderen werken moesten niet overtuigd worden van het feit dat kinderen en jongeren waardevolle meningen hebben over veel beleidsdomeinen. Dit traject dwong ons om over de diensten heen na te denken over kindvriendelijk beleid en zo zijn de diensten meer naar elkaar toe gegroeid. In het begin was dat zeker zoeken, maar nu voelen alle stuurgroepleden zich ambassadeur voor een kindvriendelijk Dilsen-Stokkem. Je voelt dat als we samenkomen. Dat alleen al is een mooi resultaat van de afgelegde weg.”

“Dit traject dwong ons om over de diensten heen na te denken over kindvriendelijk beleid en zo zijn de diensten meer naar elkaar toe gegroeid.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Anneleen Schreurs, bibliotheekmedewerker:
"Ik vind het heel positief dat meerdere kinderen van verschillende leeftijden werden bevraagd. Zo voelen ze dat er echt rekening wordt gehouden met hun mening en noden."

Goele Van De Beek: “Er is heel veel werk in het project gestoken en ik ben het meest trots op de vele gesprekken die er gevoerd zijn met de kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Ik denk dat dit echt een meerwaarde is geweest om te weten waar de noden liggen en welke projecten voorrang verdienen.”

Onderzoeker: “Vind je het belangrijk om je mening te kunnen geven?”
Leerling: “Ja, want wij zijn ervaringsdeskundigen. Dus kom het ons maar gewoon vragen.”
(leerling 3de middelbaar tijdens belevingsonderzoek)

Katleen Jacobs, coördinator preventieve gezinsondersteuning: “We hebben tijdens het traject heel wat in gang gezet om brede gedragenheid te verkrijgen, zowel ambtelijk als politiek. Ik was dus best fier toen de gemeenteraad het strategisch actieplan kindvriendelijkheid unaniem goedkeurde. Maar meer nog ben ik trots op het feit dat we de input van kinderen en jongeren heel snel al konden omzetten in concrete output. De nood aan een JAC bleek hoog in onze stad en nog voordat het jurygesprek plaatsvond konden we al een zitdag van het JAC realiseren, geweldig toch! Ik ben ervan overtuigd dat dat zonder dit traject nooit zo snel gelukt was.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Anneleen Schreurs:
“Het is belangrijk dat er gestreefd wordt naar een goede communicatiestrategie waarin open dialoog centraal staat. Deze strategie willen we uitwerken met én voor kinderen en jongeren, zodat ze meer betrokken raken bij het lokale beleid en weten dat hun mening ertoe doet.”

Katleen Jacobs: “Hoewel er hard gewerkt is aan draagvlak, zijn er ook diensten die nog niet de reflex hebben om proactief aan kindvriendelijkheid te denken en te werken. Op dat vlak is nog veel winst te boeken en het werk is dus nog lang niet af, het begint nu pas écht. Ook extern moeten we blijven zoeken naar partners die ons kindvriendelijk beleid mee kunnen waarmaken. Voldoende uitdagingen liggen nog voor ons.”

“Het werk is nog lang niet af, het begint nu pas écht.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk.
Manuel Morales-Barrera, jeugdwelzijnswerker Uit De Marge:
“Ik ben mee op pad gegaan tijdens het belevingsonderzoek om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan. Dat op zich was al bijzonder leerrijk, maar ik ben vooral blij dat ik als jeugdwelzijnswerker mijn rol nadrukkelijk mag spelen in Dilsen-Stokkem en daar ook het vertrouwen voor krijg. Het lokaal bestuur grijpt mijn signalen aan en zet ze om in beleid en vergroot bovendien de eigen expertise in de leefwereld van kinderen en jongeren. De gebruikte methodieken zijn verzameld in een databank die we blijvend kunnen inzetten. Het is niet de bedoeling dat deze tools onder het stof verdwijnen, maar wel dat alle diensten van stad en OCMW deze gaan gebruiken.”

“De gebruikte methodieken zijn verzameld in een databank die we blijvend kunnen inzetten. Het is niet de bedoeling dat deze tools onder het stof verdwijnen, maar wel dat alle diensten van stad en OCMW deze gaan gebruiken.”