Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Laarne

"De sterkte van het traject kindvriendelijk Laarne zit hem voor mij in het draagvlak: van meet af aan werd dit zo breed mogelijk aangepakt. Er werd nauw samengewerkt met verschillende gemeentelijke diensten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de basisscholen, de politie en uiteraard de participatie van de kinderen en jongeren."

Label ontvangen in 2020

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?

Andy De Cock, schepen van Jeugd en communicatie: “Tijdens de huidige legislatuur kiezen we er als lokaal bestuur Laarne voor om extra in te zetten op het thema participatie. Het traject naar het label kindvriendelijk gemeente was hiervoor een opportuniteit om kinderen en jongeren als volwaardige burgers te blijven betrekken over de verschillende beleidsdomeinen heen.

In Laarne wordt er al door verschillende diensten veel ingezet op kinderen en jongeren, het traject hielp ons hierbij om nog beter focus te kiezen en de verschillende diensten beter op elkaar af te stemmen.

Als schepen van jeugd ben ik dan ook blij dat wij door het behalen van het label ook bevestigd worden in de goede aanpak die wij al jaren voeren. Want als iets goed is voor onze jongeren en kinderen, dan is het ook goed voor iedereen. Het verkrijgen van het label is geen eindpunt, maar voor ons het startpunt om nog meer te doen voor onze lokale jeugd.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Kristof De Clercq, Diensthoofd burgerzaken en redacteur sociale media: “Het is een aanrader om voor het label te gaan omdat het traject zorgt voor meer draagvlak in het werken voor en met jonge inwoners. De sterkte van het traject kindvriendelijk Laarne zit hem voor mij in het draagvlak: van meet af aan werd dit zo breed mogelijk aangepakt. Er werd nauw samengewerkt met verschillende gemeentelijke diensten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de basisscholen, de politie en uiteraard de participatie van de kinderen en jongeren. De participatie van de doelgroep – en vooral de breedte van de bevraging over de verschillende leeftijdsgroepen en de spreiding over diverse omgevingen – is een absolute meerwaarde. Op die manier komen we tot een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld over wat leeft bij de kinderen en jongeren, waar de noden en behoeftes zich situeren.”

Waar zijn jullie het meest trots op?

Pieter-Jan Teirlinck, Deskundige jeugd en vrije tijd, trekker van het traject: “We zijn trots op de versterkende rol die onze kindvriendelijke mascotte Ridder Kasper tot nu toe al heeft gespeeld. De mascotte Ridder Kasper is voor ons vereenzelvigd met kindvriendelijkheid. Hij is enerzijds een herkenbaar baken in alle communicatie naar kinderen en jongeren en hij maakt anderzijds kindvriendelijkheid ook zichtbaar bij de inwoners, de mandatarissen en de medewerkers van het lokaal bestuur Laarne. De mascotte helpt ons om de kinderrechten op het lokaal niveau zichtbaar te maken en in de praktijk te brengen. Dat de mascotte bedacht is en getekend werd door een stagiair op de dienst vrije tijd en jeugd zorgde ervoor dat er steeds een directe link en afstemming is met de lokale kindvriendelijke visie en strategie.”

"De mascotte helpt ons om de kinderrechten op het lokaal niveau zichtbaar te maken en in de praktijk te brengen."

Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Pieter-Jan Teirlinck, Deskundige jeugd en vrije tijd: “Het bereiken van jongeren blijft een grote uitdaging voor een kleine gemeente die op haar grondgebied geen middelbare scholen heeft. Als kindvriendelijke gemeente willen we ook meer naar de jongeren toe stappen. Laarne is een vrij welvarende gemeente. Het is echter ook belangrijk om kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen voldoende te blijven betrekken. Want bij die groep kinderen en jongeren staan de kinderrechten ook in Laarne het meeste onder druk.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk

Pieter-Jan Teirlinck, Deskundige jeugd en vrije tijd: “Tijdens het belevingsonderzoek herontdekten we de kracht van het vindplaatsgericht werken, dit toen we kinderen en jongeren gingen bevragen op de verschillende wijkpleintjes in de gemeente. Eén van de drie prioritaire doelstellingen van de kindvriendelijke strategie in Laarne is: “Kindvriendelijk Laarne voert een permanente dialoog met kinderen en jongeren.”
Als concrete actie onder deze prioriteit willen we minstens 8u per maand inzetten om in gesprek te gaan met tieners die via andere kanalen moeilijk te bereiken zijn.

“Kindvriendelijk Laarne voert een permanente dialoog met kinderen en jongeren.”

De aanhoudende coronacrisis daagt ons als lokaal bestuur uit om creatief te zijn om deze doelstellingen en bijhorende acties ook in de praktijk om te zetten. De tweede golf van coronabesmettingen en de strikte maatregelen als gevolg daarvan, hebben een grote impact op het leven van kinderen en jongeren. Laarne wil ook in deze moeilijke tijden een jeugd- en kindvriendelijke gemeente zijn door met hen in gesprek te gaan. Voor kinderen en jongeren is het dagelijks leven door de coronacrisis bijna tot stilstand gekomen. Een gemeente die er wil zijn voor haar jonge inwoners, wil en moet weten hoe het met hen gaat. Hiervoor werkte de Dienst Vrije Tijd en Jeugd een korte bevraging uit over de impact die de coronacrisis heeft op de jeugd die woont en leeft in Laarne.
Die bevraging peilt naar wat of wie ze missen, hoe ze deze periode draaglijk houden en of ze tips hebben voor hun leeftijdsgenoten. De bevraging wordt verspreid via Facebook en Instagram en met de hulp van de lokale jeugdverenigingen. Wekelijks verschijnen er enkele tips en quotes van deelnemers aan de bevraging op sociale media. Op deze manier wordt de stem van kinderen en jongeren versterkt. Zo kunnen ze elkaar en hun omgeving inspireren en steunen in deze moeilijke periode.

Bijvoorbeeld:
Welke tips heb jij voor je leeftijdsgenoten?
• “Zie sociale media als een sterk punt. Iedereen gooit er zomaar zijn/haar mening op. Maar gebruik het om de mensen die je mist te blijven ‘zien’!” Robbe, 19 jaar
• “Het is oké om je eens slecht te voelen in deze tijden, iedereen heeft het moeilijk maar ook jouw probleem doet er toe! Dus praat erover met vrienden, familie of een therapeut.” Aurélie, 15 jaar
Hoe heb jij corona de laatste weken ervaren?
• “Ik was een beetje in de war, de laatste tijd werden er heel kort na elkaar regels aangepast/ingevoerd.” Xan, 15 jaar
Hoe ervaar je het volgen van de coronamaatregelen?
• “Ik merk dat het niet mogen knuffelen, steeds moeilijker en moeilijker wordt.” Noor, 15 jaar