Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Genk

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Maarten Luyts, diensthoofd Dienst Jeugd: “Toen we in 2016 voor een kantelpunt stonden waarbij quasi het voltallige team van de stedelijke jeugddienst vernieuwd werd, ontstond er een nieuwe dynamiek. Dit leek ons het juiste moment om in te stappen in het traject Kindvriendelijke stad. We zagen dit als een leerproces en als een opportuniteit om op een objectieve wijze het huidige beleid te evalueren. Zijn de prioriteiten van weleer nog steeds dezelfde of moest onze aandacht verschoven worden? We wilden lessen kunnen trekken uit het verleden en ons van hieruit richten op de toekomst. Ook wilden we een horizontale kindvriendelijke mindset installeren binnen de eigen organisatie. Genk heeft al geruime jaren een traditie in de participatie van zijn inwoners. Hierbij is de betrokkenheid van kinderen en jongeren al langer niet enkel de taak meer van de jeugddienst. Toch merkten we dat er geen kader bestond om kinderen en jongeren structureel te betrekken. Het label zien we als een vehikel om iedereen binnen de stadsstructuur maar ook daarbuiten mee te krijgen in dit gedachtengoed. Elke beslissing die genomen wordt heeft rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op kinderen en jongeren. Vaak hoor je dat ze de toekomst zijn. Vergeet niet, ze zijn nu ook al volwaardige en actieve burgers die leven en bewegen in onze stad.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Sien Willemans, projectverantwoordelijke kindvriendelijke stad, Dienst Jeugd: “Het behalen van het label was op zich geen doel, maar het traject er naartoe is heel waardevol. Het is een kans om andere stadsdiensten, sectoren, maar ook het schepencollege en managementteam mee in dezelfde richting te krijgen en op die manier een breed draagvlak te creëren. Gedurende het tweejarig traject zijn heel wat inwoners, collega's, partnerorganisaties, scholen, etc. betrokken geweest. Dit zorgt voor een breed netwerk die samen dit traject (en het label) mee uitdragen. Daarnaast hebben de belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren ervoor gezorgd dat heel wat stadsdiensten en sectoren ook leren om een kind- en jongerenbril op te zetten en zelf verder werken met de ideeën van kinderen en jongeren. Vanaf de opstart kwam een stadsbrede stuurgroep samen, met vertegenwoordiging vanuit de verschillende sectoren. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid van het traject niet bij één persoon of één dienst, maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

“De belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren zorgden ervoor dat heel wat stadsdiensten en sectoren leerden om een kind- en jongerenbril op te zetten en zo zelf verder werkten met de ideeën van kinderen en jongeren.”


Waar zijn jullie het meeste trots op?
Anniek Nagels, schepen van Jeugd: “Wij zijn vooral trots op het traject dat we hebben afgelegd. Heel wat kinderen en jongeren maar ook mama’s en papa’s, grootouders, leerkrachten, jeugdwerkers, opvoeders, stadspersoneel en nog zoveel anderen werden hierin betrokken. Het hele proces zette dan ook een enorme dynamiek op gang. We kunnen met fierheid zeggen dat dit een gedragen verhaal is en zijn hierdoor zeer hoopvol voor de toekomst. De neuzen binnen de stadsdiensten en -sectoren staan in dezelfde kindvriendelijke richting. Gelukkig maar, want kindvriendelijkheid is iets wat zich op alle levensdomeinen dient af te spelen. Meer dan ooit zullen kinderen en jongeren het voor het zeggen krijgen in Genk. Hun inbreng is uiterst belangrijk voor de keuzes die we als beleidsmakers maken.”

“De belevingsonderzoeken met kinderen en jongeren zorgden ervoor dat heel wat stadsdiensten en sectoren leerden om een kind- en jongerenbril op te zetten en zo zelf verder werkten met de ideeën van kinderen en jongeren.”


Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Wim Dries, burgemeester: “Een fris en hip uitgaansaanbod voor jongeren blijft een uitdaging. Het jeugdcentrum Rondpunt 26 biedt in hun Club 26 leuke concerten aan, op kleine schaal in zeer uiteenlopende genres. We hebben ook enkele succesvolle pop-up projecten achter de rug. Maar het is de ambitie om een duurzaam uitgaansaanbod te creëren. We willen ook jonge ondernemers aantrekken die mee dit aanbod willen uitbouwen."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Het Junior Team, een inspraaktraject met leerlingen van het 6de leerjaar, adviseerde de stad om meer fietsstraten aan te leggen. Tegelijk zette de stad van alles op poten om de weg van en naar school veiliger te maken. Zo werden er, op aanbevelen van de kinderen, zotte zebrapaden aangelegd met leuke tekeningen erop en werden fluohesjes verdeeld met toffe prints aan het 5de en 6de leerjaar.