Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Aarschot

Label behaald in 2018

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Noor Talpe, medewerker JC De Klinker: “In 2014 stapten we in een project rond kindercultuur. Samen met heel wat partners, verenigingen, diensten en individuen dachten we na over de leefwereld van kinderen in onze stad. Wat mist er? Wat kunnen we nog beter doen? Op welke manier kunnen we nog samenwerken? We waren het er allemaal over eens dat we een stad wilden creëren op maat van de kinderen. Van hieruit is het idee gegroeid om te werken aan een meer kindvriendelijke stad en in te stappen in een traject om het label te bekomen.”
Sam Eeckhout, OCMW Aarschot, jongerenwerker: “Het belang en de plaats van jongeren in de samenleving wordt vaak onderschat. Het is aan iedereen om naar hen te luisteren en om er voor te zorgen dat zij alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen, goed in hun vel te voelen, creatief te zijn. Binnen het OCMW worden we dagelijks geconfronteerd met mensen in kansarmoede. In het label zagen we een kans om ook voor hen meer doordacht en gericht aan de slag te gaan, zodat kansen gegarandeerd kunnen worden binnen onze gemeente.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Noor Talpe, medewerker JC De Klinker: “Het afleggen van het traject doet je kritisch nadenken over je eigen werking. Zijn we goed bezig? Waar knelt het schoentje? Op welke manier kunnen we kinderen en jongeren hier in betrekken? Doen we dit voldoende?” 
Inne Eeckhout, diensthoofd JC De Klinker: “Je leert de andere diensten beter kennen en kan gemakkelijker bruggen slaan. We kijken al uit naar de opmaak van het volgende meerjarenplan. Zo zullen we elkaar nog meer kunnen vinden en krijgt onze strategie meer vorm.”

“Je leert de andere diensten beter kennen en kan gemakkelijker bruggen slaan. We kijken al uit naar de opmaak van het volgende meerjarenplan.”


Sam Eeckhout, OCMW Aarschot, jongerenwerker: “Het traject creëerde een dynamiek tussen onze diensten met een hernieuwde goesting als gevolg. Door samen te werken met diensten waarmee we in andere projecten weinig contact hebben, kijken we nu met een andere bril naar elkaars dienstverlening. Een dubbele win-win. We merkten ook op dat kinderen en jongeren echt wel een mening hebben over hoe een ideale straat, wijk of gemeente er voor hen uitziet. Het is dus aan ons om hen kansen te geven, serieus te nemen en naar hen te luisteren.”
Lies Vandevenne, dienst Welzijn, Huis van het kind: “Het is belangrijk voor alle stadsdiensten om rekening te houden met alle doelgroepen, ook de allerjongste. Zoals het uitgangspunt zegt: als een stad leefbaar is voor kinderen, is ze leefbaar voor iedereen. Met het traject staan we samen ook stil bij zaken op gebied van ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, politionele preventie, ... kortom diensten waar we in andere projecten voor kinderen niet vaak mee samenwerken. Door het bevragen van de kinderen wordt iedereen er ook nog eens aan herinnerd hoe slim kinderen zijn en wat een geweldige ideeën zij hebben voor de toekomst.”
Mattias Paglialunga, schepen van jeugd, lokale economie en communicatie: “Er is heel wat werk verricht. We hebben een zicht gekregen op waar we staan op vlak van kindvriendelijkheid in onze stad. De resultaten en doelstellingen kunnen we verwerken in het huidige meerjarenplan, maar vooral ook meenemen naar het volgende meerjarenplan. Het traject kind- en jeugdvriendelijke stad vormt een motor en een vlag voor de opmaak van een volgend meerjarenplan.”

Waar zijn jullie het meeste trots op?
Inne Eeckhout diensthoofd JC De Klinker: “We zijn ontzettend trots op het aantal kinderen en jongeren dat we hebben kunnen bevragen tijdens het belevingsonderzoek. Maar liefst 1000 kinderen en jongeren lieten hun stem horen.” 
Sam Eeckhout, OCMW Aarschot, jongerenwerker: “Persoonlijk ben ik het meest trots op de jeugddienst van Stad Aarschot, zij hebben zeer veel tijd en energie gestopt in het project. Hun gedrevenheid, enthousiasme en professionaliteit is fantastisch.”
Lies Vandevenne, dienst Welzijn, Huis van het kind: “Het is fijn om te zien wat er allemaal gebeurt in Aarschot en doordat het traject alles bundelt, wordt het meer zichtbaar (alle samenwerkingen, projecten, inspraakmomenten, …).”

“Het is fijn om te zien wat er allemaal gebeurt in Aarschot, en doordat het traject alles bundelt wordt het meer zichtbaar.”


Mattias Paglialunga, schepen van jeugd, lokale economie en communicatie: “We zijn ook heel trots op onze mascottes, Artuur en zijn vriend De Vlieg. Zij vormen samen het gezicht van kinderluik van het traject kind- en jeugdvriendelijke stad. De mascottes leggen hun oor te luister bij de kinderen en duiken overal in de stad op: in ons magazine, op de bakfiets, op websites en posters en zelfs in het echt. Ze vormen een herkenbaar symbool dat de kinderen stilaan leren kennen.”

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Mattias Paglialunga schepen van jeugd, lokale economie en communicatie: “Het is een uitdaging om kind- en jeugdvriendelijkheid structureel te verankeren. We hebben een enthousiaste groep samengesteld vanuit de verschillende stadsdiensten die samen nadenken over kind- en jeugdvriendelijkheid. Ze hebben het hele traject doorlopen. We moeten nu verder nadenken hoe we ons gaan organiseren en hoe we het traject verder gaan managen naar het volgende meerjarenplan toe.”
Sam Eeckhout, OCMW Aarschot, jongerenwerker: “We moeten nog meer zoeken naar manieren om kinderen die opgroeien in kansarmoede alle kansen te geven in onze stad. Meer ijveren voor sociale tarieven over alle diensten heen voor mensen in armoede en hun kinderen. Een gestroomlijnd, eenvoudig systeem waardoor mensen ingaan op de stimulansen die de gemeente creëert. Meer en betere samenwerking tussen de verschillende diensten.”

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Uit het traject kwam heel sterk naar boven dat kinderen meer speelelementen willen in het centrum en dat ze houden van avontuurlijk spelen in een natuurlijk karakter. Onze visie kindvriendelijk Aarschot is opgebouwd rond de beeldspraak van een schip. Om deze visie extra kracht bij te staan én in te spelen op de vraag van de kinderen, wordt er een speelschip geplaatst in het stadspark. Kinderen van twee nabije scholen zetelden in de jury en kozen het ontwerp van het schip. Samen met hen gaat de stad het schip feestelijk openen.”