Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Poperinge

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Ben Desmyter, schepen van jeugd: "“Eén derde van de Poperingenaars is jonger dan 26 jaar. Stad en OCMW willen stevig in-zetten op die doelgroepen. De oproep tot kandidaat-kindvriendelijke steden en gemeenten was voor onze stad het ultieme duwtje in de rug om te onderzoeken of Poperinge kindvriendelijk is en hoe onze stad nog beter kan. Tegelijk betrekken we alle doelgroe-pen, en bij uitbreiding, alle inwoners bij die inspraak en participatie. Werken vanuit een kindvriendelijke reflex garandeert dat de stad zich inzet voor alle kwetsbare inwoners en voor alle inwoners, want wat uitstekend is voor kinderen, is ook goed voor alle anderen. Door de beleids- en beheerscyclus (BBC) is een specifiek jeugdbeleidsplan niet meer nodig. Het traject kindvriendelijke stad zorgde voor een unieke kans om toch een intense en doorgedreven denkoefening te houden over een integraal ‘kindvriendelijk beleid’.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Charline Decock, jeugdconsulent: “Dit traject biedt de stad een unieke kans tot reflectie op haar kindvriendelijke werking. De analyse verplichtte ons om de omgevingsanalyse die we samenstelden voor het lopende meerjarenplan in 2013 te actualiseren en uit te breiden. Dit traject is een uitgelezen kans om met alle stads- en OCMW-diensten samen te werken aan één gemeenschappelijk doel, je stad kindvriendelijker maken. Werken aan een kindvriendelijker Poperinge, komt niet alleen kinderen en jongeren, maar alle inwoners en zelfs toeristen ten goede. In die zin is het resultaatsgebied zo breed als maar kan.”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Bart Wemaere, beleidscoördinator vrije tijd: “Voor het eerst in de recente geschiedenis van de stad voerden we voor het hele project ‘op weg naar een kindvriendelijk Poperinge’ een organisatiebrede oefening uit, van de brainstorm en analyse tot de opmaak van het actieplan zelf. Het OCMW is intensief betrokken, een eerste concreet project in de richting naar een verregaande samenwerking. Dankzij die methodiek is het label het resultaat van een gedragen oefening, wat ook de slaagkansen van de realisatie van het actieplan sterk verhoogt. Het actieplan en alle engagementen zijn opgenomen in het meerjarenplan (BBC) en verankerd in organen als het MAT. Dat geeft garanties om het actieplan te realiseren, te evalueren en bij te sturen. Ook de samenstelling van de trekkersgroep en het platform vormen garanties om zaken te realiseren.”

"De toekenning van het label is het resultaat van een gedragen oefening, wat ook de slaagkansen van de realisatie van het actieplan sterk verhoogt."


Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Nele Theunynck, dienst gezinsondersteuning OCMW: "Bij de bevraging van de diverse doelgroepen, en in het bijzonder de kinderen, ervaarden we dat we niet altijd over de beste en meest accurate tools beschikken. Specifiek voor die doelgroepen zijn er zeker een aantal inspraaktools en –mogelijkheden op de markt die we niet kennen of onvoldoende beheersen. We willen die vernieuwende tools verzamelen en aanbieden aan de betrokken medewerkers. Kindvriendelijkheid begint of eindigt niet met een aantal inspraakacties. Kindvriendelijkheid betekent ook effectieve participatie. We streven ernaar om van bij de eerste ideeën en concepten van grotere projecten en evenementen kinderen en jongeren te betrekken als adviseur, stakeholder, deelnemer én evaluator.”

"Kindvriendelijkheid begint of eindigt niet met een aantal inspraakacties. Kindvriendelijkheid betekent ook effectieve participatie."


Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Het actieplan van kindvriendelijk Poperinge werd in een mooie, kindvriendelijke brochure gegoten. De stad wil onder meer inzetten op verkeersveiligheid, een volwaardig vrijetijdsaanbod en het stoppen van pestgedrag. De volledige brochure kan je terugvinden op www.poperinge.be