Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Temse

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Debby Vermeiren, schepen van jeugd: "Bij de opmaak van het Meerjarenplan en door het verdwijnen van het decreet lokaal jeugdbeleid ging de jeugddienst op zoek naar hun plaats binnen het geheel van de ge-meentelijke werking. De jeugddienst wou een spreekbuis zijn voor kinderen en jongeren binnen meer beleidsdomeinen dan alleen vrije tijd. We zagen het project als een mooie kans om iedereen te overtuigen van de voordelen van een kindvriendelijk beleid. Zo is in onze gemeente een uitgesproken trend van vergroening merkbaar, een sterke stijging van het aantal kinderen en jongeren. En daar willen we iets mee doen. Temse wil een aangename gemeente zijn waar elk kind graag is en zich thuis voelt. Een plek waar ze later zelf willen wonen, werken en kunnen genieten van de kindvriendelijke gemeente waar ze zelf mee aan bouwden. "

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Miralda Verdickt, diensthoofd sociale zaken, senioren en kinderopvang: "Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. Mooie theorie, en de praktijk toont aan dat het pad naar het label verrijkend en leerzaam is, zowel voor bestuur, beleid als voor kinderen zelf. Je maakt kennis met elkaar, wat de basis vormt voor verdere en nauwere samenwerkingsverbanden, initiatieven en ideeën.
Kinderen en jongeren voelen zich gehoord en gewaardeerd voor hun inbreng over leven, wonen en ontspannen in hun gemeente en dragen zo bij tot een gemeente in voortdurende beweging. De diensten en het beleid kunnen informeren en advies en inspraak vragen aan de jongeren, in correlatie met alle inwoners van de gemeente."

"Het pad naar het label is heel verrijkend en leerzaam, zowel voor bestuur, beleid en kinderen zelf."


Waar zijn jullie het meeste trots op?
Wim Vereecken, groenambtenaar: "Zelfs al hadden we het label niet gehaald, dan nog vond ik dat we bereikten wat we wilden bereiken, KVG 2.0 zeg maar. Ik ben trots op wat het proces hier gedaan heeft met ons: het versterkte wij-gevoel, de samenwerking die alleen maar beter werd, nieuwe werelden ontdekken buiten je eigen jungle, prachtige eigenschappen bij collega’s die je niet voor mogelijk hield (en meteen ook gebruik maken van hun verborgen kwaliteiten), kunnen nippen van elkaars enthousiasme... Trots op een geweldig team dat er samen echt voor gaat en in gelooft, ik ben overdonderd door de gedragenheid bij zoveel verschillende mensen, jong en oud!"

Waar willen jullie zelf nog aan werken?
Joke Maes, jeugdconsulent: "Met het label is de kous niet af, integendeel, het grote werk begint nu pas. Het is nu de opdracht van mezelf en de strategische werkgroep de vinger aan de pols te houden: iedereen voortdurend attent te maken op onze kindvriendelijke visie en hen handvaten aanreiken om de kinderrechten binnen hun beleidsdomeinen te respecteren. Duidelijke interne en externe communicatie en terugkoppeling naar iedereen is cruciaal. We namen veel informatie mee uit ons belevingsonderzoek en schreven een sterk werkdocument. Nu komt het er op aan om concreet te gaan werken. Bovenaan ons lijstje staat de zoektocht naar ‘antennefiguren’. Mensen die dicht bij kinderen en jongeren staan en mee een spreekbuis, een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon kunnen zijn voor hen. We willen hen samenbrengen, coachen en ondersteunen in hun rol. Ook concrete en structurele inspraakinitiatieven voor kinderen en de strijd tegen kinderkansarmoede zijn prioritair."

"We hebben heel veel informatie meegenomen uit ons belevingsonderzoek en hebben op basis daarvan een sterk werkdocument uitgeschreven. Nu komt het er op aan om heel concreet te gaan werken."


Kindvriendelijk beleid in de praktijk
In Temse worden kinderen en jongeren actief betrokken bij de inplanting/aanleg van nieuwe speelplekken. Tijdens de paasvakantie gingen ze daarin nog een stapje verder en kregen enkele kinderen dankzij het project ‘Gangmakers & Koplopers’ de kans om hun mening te geven over de trage wegen in deelgemeente Elversele. Ze trokken op pad en onderzochten alle hoekjes en kantjes van het dorp. Al hun avonturen lees je na via deze link.