Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Toolkit voor Vlaanderen

Test zelf uit hoe je jouw stad of gemeente leefbaarder maakt voor iedereen

In Vlaanderen bestaat al een jarenlange betrokkenheid op de beweging Child Friendly Cities en de initiatieven rond kindvriendelijkheid. Na een testfase in 2012 en 2013 vertaalde Bataljong, met de hulp van een aantal partners, de toolkit van Child Friendly Cities naar de Vlaamse context. Met deze toolkit kan elke stad en gemeente haar kindvriendelijkheid in kaart brengen en een strategie kindvriendelijkheid uittekenen. Kindvriendelijkheid is op die manier een steeds na te streven doel, nooit een eindresultaat.

Een stad of gemeente die via de toolkit een traject naar kindvriendelijkheid wil afleggen, doet dit in drie fases:

  • In een eerste fase brengt het bestuur haar kindvriendelijkheid in kaart door middel van een uitgebreide omgevingsanalyse, bekeken vanuit de bril van kinderen en jongeren.
  • Dit vormt de basis voor de keuze van een aantal prioritaire thema's die in een belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren uitgediept worden.  
  • Het proces levert uitdagingen en oplossingen op die moeten leiden tot een lokale strategie kindvriendelijkheid