Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Intekenen voor het label

Toon met een portfolio aan dat je een kindvriendelijke stad of gemeente bent

Steden en gemeenten die het label willen halen, dienen een portfolio in waarin ze aantonen dat ze voldoen aan de criteria van een kindvriendelijke stad of gemeente. Gebruik hiervoor het sjabloon dat je op deze pagina kan downloaden.

Een jury beslist of de stad of gemeente voldoende inspanningen voor kindvriendelijkheid kan aantonen. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat zes jaar geldig.

De jury bestaat uit een vertegenwoordiger van:

  • Demos;
  • Hogeschool Gent;
  • Kinderrechtencommissariaat;
  • Universiteit Gent;
  • AP Hogeschool.

Adviserende partners in de jury zijn VVSG en Bataljong.

Het secretariaat van de jury wordt verzorgd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid.

Heb je interesse in het traject en wil je dit (deels) onder begeleiding afleggen?

Bij ‘Toolkit en methodieken’ vind je meer informatie over hoe zo’n begeleiding er kan uitzien en hoe je van start gaat.

Denk je dat je alle criteria van het portfolio kan aantonen?

Dan kan je Bataljong contacteren door te mailen naar Imke Pichal (imke.pichal@bataljong.be) voor een overlegmoment ter plaatse, voor je aan de opmaak van je portfolio start. Tijdens dit overleg maken we samen een inhoudelijke toets en beantwoorden we je laatste vragen.

Op dit overlegmoment komen aan bod:

  • Afstemming van de visie over kindvriendelijkheid;
  • Beschouwing van het traject dat de stad of gemeente afgelegd heeft in voorbereiding van het portfolio;
  • Bekijken welke stappen nog nodig zijn om het portfolio af te werken.

Wil je voor je stad of gemeente een portfolio indienen? Bezorg het dan via e-mail aan Steffi Destoop, steffi.destoop@vlaanderen.be (secretariaat van de jury Kindvriendelijke Steden en Gemeenten) en dit ten laatste op zondag 14 juni.

Wil je je label verlengen?

Steden en gemeenten die het label na 6 jaar willen verlengen, vullen een Kompas in en nodigen de jury uit voor een visitatiebezoek. Inhoudelijke basis van deze procedure zijn de 6 bouwstenen van een kindvriendelijke stad, zoals beschreven in het 'Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente' (Reynaert en Van Ceulebroeck, 2018).

Uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten

Werd het portfolio goedgekeurd? Proficiat! Je zal worden uitgenodigd voor de uitreiking van het label kindvriendelijke steden en gemeenten in november 2020.

Je stad of gemeente mag zich nu zes jaar lang 'kindvriendelijk' noemen. Gedurdende die zes jaar kan je bovendien twee maal per jaar deelnemen aan een interivisiemoment met andere steden en gemeenten die het label hebben, georganiseerd door Bataljong.