Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Herenthout

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Tine Witvrouwen, schepen van jeugd: “VVJ lanceerde in 2013 een oproep naar gemeenten om in te stappen in een nieuw project, ‘Kindvriendelijke gemeente’. Bij het begin van de nieuwe legislatuur was het zoeken naar een gepaste richting voor het jeugdbeleid in Herenthout. Op het vlak van inspraak en betrokkenheid van kinderen en jongeren is er nog werk aan de winkel. Ik was onmiddellijk gewonnen voor het project en de visie erachter. Dit was een unieke kans om deel te nemen aan een vooruitstrevende manier van beleid voeren. Na een wissel van onze jeugdconsulent zijn we niet bij de pakken blijven zitten. We zijn met onze nieuwe gemotiveerde kracht verder gegaan op weg naar een kindvriendelijk beleid.” 

"Dit was een unieke kans om deel te nemen aan een vooruitstrevende manier van beleid voeren."


Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?

Ellen Paepen, jeugddienst: “Kinderen en jongeren zijn fundamenteel in de uitbouw van een toekomst die op alle vlakken waardevol is. Het project is een kans om hier bewust op in te zetten. Het is een blikverruimend proces, dat je laat kijken naar de gemeente vanuit het oogpunt van de kinderen en jongeren zelf. Een interessante oefening die toelaat om kwalitatieve gegevens te verzamelen en met de resultaten aan de slag te gaan. Werken aan kindvriendelijkheid, is werken aan een droom van een gemeente!”

Waar zijn jullie het meest trots op?
Ellen Paepen, jeugddienst: “Herenthout bewijst dat ook een kleine gemeente een sterk engagement kan aangaan om kinderen en jongeren centraal te plaatsen. Door het creëren van een breed draagvlak, zijn we losgekomen van de ‘dienstenhokjes’ en werkten we beleidsoverschrijdend aan een belangrijk gemeenschappelijk goed. Door de toekomstige integratie van onze jeugddienst in het Huis Van Het Kind, kunnen we dit draagvlak nog verder uitbreiden met andere stakeholders.”

"Ook een kleine gemeente kan een sterk engagement aangaan om kinderen en jongeren centraal te plaatsen."


Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Tine Witvrouwen, schepen van jeugd: “Gelukkig zien we zelf in dat we nog heel wat mogelijkheden hebben, in ons streven om ‘kindvriendelijk’ zijn. Graag willen we een extraatje doen op het vlak van participatie en betrokkenheid van àlle kinderen en jongeren, of toch zo veel mogelijk. Ook in niet van-zelfsprekende dossiers, die kinderen en jongeren aanbelangen, willen we hen inzicht en inspraak geven in de te bepalen koers.”