Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Visie op kindvriendelijkheid

Een kindvriendelijke stad of gemeente streeft doorheen haar volledige beleid naar respect voor de rechten van het kind.

Een kindvriendelijke stad of gemeente is een gemeenschap die zicht ertoe verbindt de rechten van het kind te realiseren en te implementeren. Tegelijk kan kindvriendelijkheid gehanteerd worden als barometer voor goed lokaal beleid dat de leefbaarheid voor iedereen verhoogt. De lat voor beleid leggen op niveau van de meest kwetsbare burgers, o.a. kinderen, maakt dat je beleid iedereen in ogenschouw neemt. Kindvriendelijkheid is dan een toets voor een open, toegankelijke en open samenleving.

  • In een kindvriendelijke stad of gemeente, zijn kinderen en jongeren  volwaardige medeburgers en krijgen ze de kans om deel uit te maken van de stad of gemeente, er mee over na te denken, mee vorm te geven.

  • Kindvriendelijkheid gaat over alle levensdomeinen van kinderen en jongeren en heeft dus consequenties voor alle beleidsdomeinen. Een kindvriendelijk beleid is met andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal.

  • De implementatie van kinderrechten zijn geen doel ‘an sich’, wel kunnen ze gehanteerd worden als hefboom voor verandering. Daarenboven moeten kinderrechten steeds binnen de reële context gezien worden. Kindvriendelijkheid is een dynamisch, veranderlijk proces waarin steeds nieuwe aspecten en uitdagingen worden toegevoegd.

Waarom kiest een stad of gemeente om in te zetten op kindvriendelijkheid?

  • België is een bindend engagement aangegaan voor de implementatie van de rechten van het kind. Het Kinderrechtenverdrag definieert 'kinderen' als de leeftijdsgroep van nul tot achttien jaar. Het gaat dus zowel over kinderen als over jongeren. 

  • Naast een vergrijzing, komt er ook een vergroening op ons af. We moeten instaan voor het welbevinden van alle burgers, dus ook van deze groeiende maar te vaak onmondige groep van kinderen en jongeren.

  • 'Kindvriendelijk' blijkt vaak ook gewoon 'mensvriendelijk' te zijn: veilige wegen om je te verplaatsen, zuivere lucht, voldoende onderwijs- en opvangmogelijkheden. Een beleid afgestemd op kinderen en jongeren komt ten goede van iedereen.

  • Daarenboven willen steden en gemeenten graag gezinnen met kinderen houden. Ze kunnen mee zorgen voor een frisse, dynamische, creatieve en duurzame omgeving.