Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Alle documenten

Dit is een verzameling van alle documenten van A tot Z die op deze website staan. 


Analysekader voor belevingsonderzoek

Iedereen mee

Inschatting van de tijdsinvestering

Inspiratie methodieken belevingsonderzoek

Invuldocument Portfolio

Kadernota Kindvriendelijke steden en gemeenten (2013)

Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad (De Visscher en Reynaert, 2015)

Kinderrechtenverdrag 

'Kindvriendelijkheid in kaart' in Dropzone. Tijdschrift voor lokaal jeugdbeleid. september 2012

Methodiek focusgroepen fase 1

Methodiek ontwikkeling strategie

Methodegids voor onderzoek bij kinderen en jongeren

Richtlijnen fase 1 analyse

Richtlijnen fase 2 belevingsonderzoek

Strategische aanbevelingen kindvriendelijk beleid

Toelichting bij de vragenlijst

Toelichting bij het portfolio

Uitreiking labels 17 juni 2018 - woord door de jury

UNICEF Child Rights Toolkit, Module 3, Child participation

Vragenlijst

Vragenlijst jongeren vanaf 12 jaar

Vragenlijst kinderen tot 12 jaar

Websites met cijfermateriaal voor de data-analyse

Werken met ijkfiguren

Zakgids kinderrechten en bedrijven