Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Alle documenten

Dit is een verzameling van alle documenten van A tot Z die op deze website staan. 

 


Analysekader voor belevingsonderzoek

Begeleiding traject kindvriendelijke stad of gemeente door Bataljong

Handleiding voor data-analyse

Iedereen mee, werken aan draagvlak voor kindvriendelijkheid

Inschatting van de tijdsinvestering traject toolkit

Inspiratie voor een stevige strategie

Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente

Invuldocument Portfolio indienprocedure februari 2018

Kadertekst Kindvriendelijke steden en gemeenten (2018)

Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad (De Visscher en Reynaert, 2015)

Kinderrechtenverdrag 

Kwalitatieve beleidsindicatoren

Methodiek focusgroepen fase 1

Methodieken belevingsonderzoek, getest door de pilootgemeenten

Methodegids voor onderzoek bij kinderen en jongeren

Oefening bij het ontwikkelen van een strategie

Richtlijnen fase 1 analyse

Richtlijnen fase 2 belevingsonderzoek

Richtlijnen fase 3 strategie

Sjabloon voor de planning van een traject

Toelichting bij het portfolio (versie indienronde 2018)

Uitreiking labels 17 juni 2018 - woord door de jury

UNICEF Child Rights Toolkit, Module 3, Child participation

Vragenlijst voor volwassenen

Vragenlijst jongeren vanaf 12 jaar

Vragenlijst kinderen tot 12 jaar

Zakgids kinderrechten en bedrijven

Zes strategische aanbevelingen voor een kindvriendelijke gemeente