Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Toolkit kindvriendelijkheid

De toolkit kan je gebruiken om het proces te doorlopen dat nodig is om de criteria uit het portfolio aan te tonen.

De toolkit bestaat uit instrumenten die je gidsen doorheen de stappen naar het label. Je kan deze vrijblijvend gebruiken.

 1. Maak een grondige, participatieve analyse om je toekomstig beleid op te baseren;
  1. maak een quickscan aan de hand van de vragenlijst om te ontdekken wat de stand van zaken in van kindvriendelijkheid in jouw gemeente;
  2. betrek kinderen en jongeren bij de opmaak van de quickscan. Gebruik hiervoor de aangepaste vragenlijsten; 
  3. bespreek de resultaten van de vragenlijsten in groepsgesprekken met verschillende betrokkenen;
  4. vul deze resultaten aan met cijfermateriaal en objectieve data die beschikbaar zijn voor jouw stad of gemeente;
  5. beantwoord de set met kwalitatieve beleidsindicatoren, om na te gaan welke strategieën en plannen er zijn m.b.t. kindvriendelijk beleid in jouw stad of gemeente;
  6. bepaal de belangrijkste prioriteiten en uitdagingen voor jouw stad of gemeente.

 2. Verdiep je in de prioritaite uitdagingen aan de hand van belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren;

 3. Veranker je keuzes in een strategie kindvriendelijkheid die deel uitmaakt van het meerjarenplan.