Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Achtergrondinformatie

In deze bronnen vind je achtergrondinformatie over het thema 'kindvriendelijkheid'.

Child Friendly Cities wereldwijd

Child Friendly Cities Europa

De Visscher, S., Reynaert, D. en De Bie M. (2012) Kinderrechten als referentiekader voor 'kindvriendelijkheid': opvattingen en discussies in Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK 2012/1).

De Visscher S., Reynaert, D. (2013) Kinderen en jongeren als medeburgers in een duurzame en leefbare stad. Visietekst ter voorbereiding van de ontwikkeling van een kindfocus binnen de stadsmonitor, In opdracht van Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Kindercharter van het Vlaams Netwerk Kindvriendelijke Steden (2006)

Gezinsbond (2012) Gezinsvriendelijke gemeente: van bevraging tot actie

Stuyck, K. (Team Stedenbeleid, ABB) en Jacques, A. (UGent), Duurzame en leefbare steden, ook voor kinderen? In SVR-studie: Steden binnenstebuiten! Analyses op de Stadsmonitor 2011, p 166 - 201

Woolcock, G., Steele, W. (2008) Child-friendly Community Indicators – A Literature Review. Based on a report prepared by Urban Research Program For the NSW Commission for Children & Young People. Griffith University