Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Erkenning door een label

Het label erkent wie werkt aan kindvriendelijkheid

Het label erkent steden en gemeenten die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag. De doelgroep van dit verdrag zijn kinderen en jongeren tot achttien jaar.

Een kindvriendelijke stad of gemeente:

  • Zet de beleving van kinderen en jongeren centraal;

  • Baseert haar beleid op een analyse van alle beleidsdomeinen met raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren;

  • Gaat in interactie met andere belanghebbenden;
  • Zorgt voor een strategische verankering van haar keuze voor een kindvriendelijk beleid. 

Portfolio

In een portfolio toont een stad of gemeente aan dat ze aan al deze voorwaarden voldoet. Een jury die bestaat uit deskundigen op vlak van (lokaal) jeugd- en kinderrechtenbeleid, beoordeelt het porfolio. Krijgt een stad of gemeente het label toegekend, dan is dat voor zes jaar geldig. 

Uitreiking label kindvriendelijke steden en gemeenten 

De labels werden uitgereikt op 21 oktober 2014 en 6 november 2016. De uitreiking editie 2018 gaat door op 17 juni. Via volgende link vind je meer informatie over het event: http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/kindvriendelijkestedenengemeenten.aspx

In juni 2020 kunnen steden en gemeenten opnieuw een portfolio indienen. Weet dat het doorlopen van een traject zoals beschreven in de tookit, zowel onder begeleiding van VVJ als op eigen kracht, minimaal een jaar vergt.