Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Leuven

Label behaald in 2016

Wat was voor jullie de motivatie/aanleiding om voor het label te gaan?
Dirk Vansina, schepen van jeugd: “Het was alsof de stad er klaar voor was. Plots kwam uit verschillende hoeken de vraag of we ons niet zouden inschrijven om het label van een kindvriendelijke stad te behalen. Zowel uit politieke hoek, van collega-schepenen en gemeenteraadsleden, als vanuit het middenveld van de stad zelf. Ideaal moment dus om te springen. Als stad deden we al veel voor kinderen en jongeren. Het label zorgt er voor dat we verder inzetten op verdieping van de projecten en beleidskeuzes.”

Waarom is het een aanrader voor (andere) gemeenten om voor het label te gaan?
Murielle Mattelaer, Beleidsadviseur opvang en opvoeding, trekker “Leuven kind-en jongerenstad: ““De voorbereidingen voor het behalen van het label maken dat je breder kijkt dan enkel een kind- of jeugdbeleid binnen de dienst kinderopvang en/of jeugddienst. Je betrekt alle diensten en hebt een kapstok om “in te breken” binnen andere stadsdiensten. In Leuven zette dit binnen de stadsadministratie veel in gang. Er werd gezegd: stel dat we het label niet halen, we blijven zeker verder samenwerken. Het zorgt nu al voor grotere betrokkenheid van kinderen en jongeren in grotere stadsprojecten.”

"De voorbereiding voor het label zorgt ervoor dat je alle diensten mee betrekt en dat je een kapstok hebt om “in te breken” binnen andere stadsdiensten."


Waar zijn jullie het meest trots op?
Hugo Dams, werkleider groendienst: “Ik ben het meest trots op de tuin op het Martelarenplein dat we (de groendienst) samen met de jonge Klimaatambassadeurs hebben aangelegd, op één nacht tijd. Het enthousi-asme van deze jonge mensen gaf mij en mijn ploeg veel goesting en inspiratie om aan zo'n projecten te werken. Het zorgt ervoor dat we nu voor grotere events in de stad dergelijke tuinen midden in de stad aanleggen. Meewerken aan “Leuven, kind- en jongeren-stad” zorgt ervoor dat meer diensten op elkaar betrokken zijn. We werken meer samen en jongeren en kinderen hebben een stem in de projecten van de stad.”

"Meewerken aan “Leuven, kind- en jongerenstad” zorgt ervoor dat meer diensten op elkaar betrokken zijn. We werken meer samen en jongeren en kinderen hebben een stem in de projecten van de stad.”


Waar willen jullie zelf nog aan werken?

Isabel Devriendt, afdelingshoofd jeugd, trekker “Leuven, kind- en jongerenstad: "“Als stad werken we de komende 6 jaar hard aan de vier prioriteiten die we vooropstellen: jeugdruimte, het psychisch welbevinden van jongeren, het aanbod van het “Leven in Leuven” duidelijker bij de burger (en dus ook kinderen en jongeren) brengen en participatie van kinderen en jongeren. Vier stevige thema’s waar we ons handen aan vol zullen hebben. We willen de acties zo concreet mogelijk maken en zorgen dat iedereen binnen de stad hieraan mee werkt. Met als logisch gevolg dat dit in de volgende meerjarenplanning een prominente plek krijgt."

Kindvriendelijk beleid in de praktijk
Stad Leuven organiseerde een netwerkmoment over kindvriendelijke woonomgevingen. Een ideaal moment om naast de vele goede voorbeelden van samenwerkingen tussen de stad, de huisvestingsmaatschappij Dijledal en de projectontwikkelaars ook de stem te laten horen van maatschappelijk kwetsbare kinderen die wonen in huizen op de particuliere huurmarkt. In het actieplan 'Leuven, kind- en jongerenstad' staat dat de stad in het eerste woonbeleidsplan rekening zal houden met kinderen en jongeren in armoede.

Mijn huis! Huisvesting door de ogen van kinderen from Buurtwerk 't Lampeke on Vimeo.