Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Strategisch beleid tot op actieniveau

Maak strategische keuzes en leg ze officieel vast.

Een stad of gemeente die het label 'kindvriendelijke stad of gemeente' wil halen, toont aan dat ze een lokale strategie kindvriendelijkheid heeft. Concreet:

  • Het beleid is gebaseerd op een breed gedragen visie op kindvriendelijkheid;
  • De analyse is vertaald in een langetermijnstrategie in het meerjarenplan of ander officieel plan en de gemaakte keuzes zijn toegelicht;
  • Budgetten zijn toegewezen;
  • Mandaat voor opvolging en uitvoering is toegewezen;
  • Er wordt beleidsdomeinoverschreidend  gewerkt in de realisatie van de strategie kindvriendelijkheid;
  • Er is een plan om te communiceren over de strategie kindvriendelijkheid;
  • Er worden 2 acties weergegeven die gepland werden als gevolg van de strategie, inculsief een budgettair en personeelsluik.