Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Participatie van kinderen en jongeren staat centraal

De participatie van kinderen en jongeren staat centraal. 

Een stad of gemeente toont aan dat de participatie van kinderen en jongeren centraal staat. Concreet:

  • Er is ruimte voor participatie van kinderen en jongeren doorheen heel het proces naar de lokale strategie kindvriendelijkheid (opstart, analyse, keuzes, evaluatie);
  • Een diverse groep kinderen en jongeren is betrokken bij het proces. Er wordt rekening gehouden met leeftijd, geslacht, onderwijs, woonplaats en maatschappelijke kwetsbaarheid;
  • De methodieken zijn aangepast aan de verschillende doelgroepen;
  • Er is aandacht voor terugkoppeling van de resultaten van de participatie naar wie participeerde;
  • Tijd en middelen voor een voortdurende dialoog met kinderen, jongeren en hun vertegenwoordigers zijn gegarandeerd in het meerjarenplan of een apart officieel plandocument dat door de gemeenteraad goedgekeurd is.