Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over het label kindvriendelijke steden en gemeenten, voor lokale besturen die streven naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Draagvlak

! De criteria worden momenteel herwerkt. Draagvlak zal nog steeds aan te tonen zijn, maar de onderstaande info beschrijft de aan te tonen zaken voor het label tot en met 2024.

Alle neuzen in de richting van kindvriendelijkheid.

Dit criterium is een ontvankelijkheidscriterium. Wanneer aan onderstaande deelcriteria niet voldaan wordt, wordt het dossier niet behandeld door de jury.

 

De stad of gemeente toont aan dat er een voldoende breed draagvlak is om op lange termijn te werken aan kindvriendelijkheid. Het draagvlak bestaat bij zowel diensten als bestuur.

Er moet een duidelijk mandaat worden toegekend aan diegene die het proces trekt en de opvolging bewaakt. Er wordt weergegeven welke diensten op welke manier betrokken zijn bij het proces naar een lokale strategie kindvriendelijkheid.

Een collegebesluit met minstens volgende onderdelen, maakt het engagement formeel:

  • Mandaat voor de opvolging en uitvoering van de strategie kindvriendelijkheid;
  • Toegewezen budget;
  • Plaats in het meerjarenplan.

Er wordt aangetoond dat wie binnen de stad of gemeente de strategie kindvriendelijkheid opvolgt, de geest en de grote principes van het Kinderrechtenverdrag kent.

Er bestaat een lokale visie op kindvriendelijkheid, die goedgekeurd werd in een collegebesluit.