Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Fase 3: strategie ontwikkelen

Een lokale strategie kindvriendelijkheid formuleren

De analyse van de kindvriendelijkheid van het beleid en het belevingsonderzoek leveren samen een pak uitdagingen op. De volgende stap is deze uitdagingen te formuleren en te vertalen in een langetermijnstrategie. 

Om te komen tot een strategie wordt nagedacht over mandaten, budgetten en plaats in de beleidsplanning voor kindvriendelijkheid. Een strategie staat bovendien niet los van de lokale visie op kindvriendelijkheid, en wordt uitgewerkt tot op actieniveau.

We maakten een inspiratiedocument op voor een stevige strategie. Je kan hier je licht opsteken om te komen tot een kwalitatieve en gedragen visie en strategie.