Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Fase 3: strategie ontwikkelen

Een lokale strategie kindvriendelijkheid formuleren

De analyse van de kindvriendelijkheid van het beleid en het belevingsonderzoek leveren samen een pak uitdagingen op. De volgende stap is deze uitdagingen te formuleren en te vertalen in een langetermijnstrategie. Deze langetermijnstrategie kan het bestuur opnemen in het meerjarenplan, of werken met een apart plan. Die keuze is vrij. 

Om de uitdagingen concreter te maken, kan je je samen met de stads- of gemeentediensten die het project mee opgevolgd hebben, buigen over volgende vragen:

  • Wie is de doelgroep van een uitdaging?
  • Wat is de rol van de stad of gemeente in dat thema?
  • Welke informatie heb je nog tekort?
  • Hoe kan je je netwerk inzetten?
  • Aan welke doelstelling van het meerjarenplan kan je de uitdaging koppelen?