Kindvriendelijke steden en gemeenten

Op deze website vind je informatie over hoe je bouwt aan een kind- en jeugdvriendelijke stad of gemeente, een lokaal bestuur dat streeft naar de realisatie van alle rechten van het kind zoals omschreven in het Kinderrechtenverdrag.

Fase 2: beleving van kinderen en jongeren

Uitdagingen en oplossingen formuleren op basis van belevingsonderzoek

Kinderen en jongeren zijn zelf expert van hun leefwereld. Zij zijn dus het best geplaatst om invulling te geven aan de prioritaire uitdagingen voor de stad of gemeente. Vanuit hun belevingswereld scherp je de analyse aan, formuleer je uitdagingen en schuif je oplossingen naar voor, dit uiteraard steeds in overleg met het bestuur en de betrokken diensten.

Voor het belevingsonderzoek stel je een steekproef samen van zoveel mogelijk diverse profielen van kinderen en jongeren. Met hen ga je het gesprek aan over de thema's die je na de eerste fase, de analyse van de kindvriendelijkheid van je beleid, als prioritair hebt aangeduid. Het is belangrijk dat dit gebeurt door mensen die ervaring hebben met de doelgroep. Zet hiervoor je netwerk in zodat je de juiste mensen bij de juiste doelgroep kan zetten. 

Het is belangrijk om zo open mogelijk het gesprek aan te gaan met de doelgroep over wat zij belangrijk vinden binnen de thema's. Begin breed om af te bakenen wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden aan een thema. Ga vervolgens in de diepte in op de vragen en aspecten van het thema die de kinderen en jongeren zelf aanbrengen. Eindig breed om hen de kans te geven om aanvullingen te doen, prioriteiten aan te geven … 

Het belevingsonderzoek resulteert in beleidsuitdagingen en oplossingen voor de verschillende thema's, in overleg met de stad of gemeente en de betrokken diensten. Die vormen dan weer de basis voor een lokale strategie kindvriendelijkheid die de kindvriendelijkheid van de stad of gemeente op enkele concrete vlakken versterkt, de volgende stap in het proces.